Lập trình , Thiết kế website, Auto Game Online
Browsing Category

Javascript

JSON tut 12: JSONP 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_jsonp.asp JSONP là một phương pháp để gửi dữ liệu JSON mà không cần lo lắng về các vấn đề tên miền chéo. JSONP không sử dụng XMLHttpRequestđối tượng. JSONP sử dụng <script>thẻ

JSON tut 11: HTML JSON 0 (0)

JSON có thể dễ dàng được dịch sang JavaScript. JavaScript có thể được sử dụng để tạo HTML trong các trang web của bạn. Bảng HTML Tạo bảng HTML với dữ liệu nhận được dưới dạng JSON: Thí dụ const dbParam =

JSON tut 10 : JSON PHP 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_php.asp Cách sử dụng phổ biến của JSON là đọc dữ liệu từ máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web. Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách trao đổi dữ liệu JSON giữa máy khách và máy chủ PHP.

JSON tut 9 : JSON Server 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_server.asp Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ máy chủ web. Khi nhận dữ liệu từ máy chủ web, dữ liệu luôn là một chuỗi. Phân tích cú pháp dữ liệu với JSON.parse()và

JSON tut 8: SON Array Litterals 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_arrays.asp Đây là một chuỗi JSON:'' Bên trong chuỗi JSON có một mảng JSON theo nghĩa đen: Mảng trong JSON gần giống như mảng trong JavaScript. Trong JSON, giá trị mảng phải có kiểu chuỗi,

JSON tut 7: JSON Object Literals 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_objects.asp Đây là một chuỗi JSON:'{"name":"John", "age":30, "car":null}' Bên trong chuỗi JSON có một đối tượng JSON theo nghĩa đen:{"name":"John", "age":30, "car":null} Các ký tự

JSON tut 6 : JSON .stringify () 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_stringify.asp Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ máy chủ web. Khi gửi dữ liệu đến máy chủ web, dữ liệu phải là một chuỗi. Chuyển đổi một đối tượng

JSON tut 5: Phân tích cú pháp JSON 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_parse.asp JSON .parse () Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ máy chủ web. Khi nhận dữ liệu từ máy chủ web, dữ liệu luôn là một chuỗi. Phân tích cú pháp dữ liệu

JSON tut 4: Các loại dữ liệu JSON 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_datatypes.asp Các loại dữ liệu hợp lệ Trong JSON, các giá trị phải là một trong các kiểu dữ liệu sau: một chuỗimột sốmột đối tượng (đối tượng JSON)một mảngmột booleanvô giá trị Giá trị

JSON tut 3: JSON và XML 0 (0)

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web. Các ví dụ JSON và XML sau đây đều xác định một đối tượng nhân viên, với một mảng gồm 3 nhân viên: Ví dụ về JSON {"employees":} Ví dụ về XML

Json Tut 1 : JSON là gì? 0 (0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp Ví dụ về JSON Ví dụ này là một chuỗi JSON:'{"name":"John", "age":30, "car":null}' Nó định nghĩa một đối tượng có 3 thuộc tính: Têntuổixe ô tô Mỗi thuộc tính có một giá trị.

NodeJS Basic tut 15: Module hóa trong Node.js 0 (0)

Nguồn : toidicode.com Trong các bài trước mình đã giới thiệu và hướng dẫn mọi người sử dụng các module trong Node.js rồi. Nhưng làm sao nó lại làm được như vậy? Các bạn có thắc mắc như thế không? Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người

NodeJS Basic tut 13:Gửi mail trong Node.js 0 (0)

Nguồn : toidicode.com Mail là một phần khá là quan trọng trong các trang Web, và hầu như ngôn ngữ nào nó cũng hỗ trợ chúng ta gửi mail. Và bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách gửi mail trong Node.js.Mục Lục 1, Chuẩn bị.

NodeJS Basic tut 12:Event trong node.js 0 (0)

Nguồn : toidicode.com Node.js là một ngôn ngữ thích hợp để xây dựng các ứng dụng thiên về hướng sự kiện. Nhưng mọi người đã biết thì node.js là một ứng dụng đơn luồng (single - threaded), nhưng chúng ta cũng có thể khác phục điều

NodeJS Basic tut 10 : Npm trong node.js 0 (0)

Nguồn : toidicode.com 1, Npm là gì? -Npm (Node.js Project Manage) là một chương trình quản lý thư viện, source của node.js nó được tích hợp sẵn vào trong node.js. Nên khi các bạn cài đặt node.js thì cũng đồng nghĩa với việc các bạn

NodeJS Basic tut 5: Câu lệnh rẽ nhánh 0 (0)

Nguồn : toidicode.com -Nhắc đến câu lệnh rẽ nhánh thì những ai đã tìm hiểu qua bất kì 1 ngôn ngữ lập trình nào cũng đã nghe qua về nó rồi đúng không? Nhưng ở đây mình cũng xin được giới thiệu về câu lệnh rẽ nhánh trong nodejs cho các

NodeJS Basic tut 4: Khái quát về hàm 0 (0)

Nguồn : toidicode.com 1.Hàm là gì? -Khái niệm về hàm thì rất là khái quát và ngắn gọn . ở đây các bạn chỉ cần hiểu đơn giản Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của chương trình. 2.Khai báo hàm

NodeJS Basic tut 3: Toán tử 0 (0)

Nguồn : toidicode.com -Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và Nodejs cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ

AngularJS tut 23 : AngularJS Routing 0 (0)

Các ngRoutemô-đun giúp ứng dụng của bạn để trở thành một trang duy nhất ứng dụng. Routing trong AngularJS là gì? Nếu bạn muốn điều hướng đến các trang khác nhau trong ứng dụng của mình, nhưng bạn cũng muốn ứng dụng là một