Browsing Category

Đồ họa

Ghost text 0 (0)

- Tạo một file mới 500x200 pixel > Dùng Paint Bucket Tool đổ nền đen. - Nhấn D trả lại màu căn bản > Nhấn X để hoán đổi màu. - Chọn Type Tool với Font Times New Roman,…

Chữ vàng 3 0 (0)

Chữ vàng Tạo file mới, sử dụng công cụ text gõ chữ với màu #A9A846 Đổi lại mode layer là Luminosity Tạo adjustment layer – Curves với thông số sau: Link 2 layer text lại với…