× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)

News Laravel MT01

News Laravel MT01

[Mã code 4]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 0      24      1
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
30-4-2019
Loại file
Full code
Dung lượng
21.7 MB
  DOWNLOAD
Giá : 2000 k VND
Giá Gold : 2000 MT Gold

Trang tin tức sử dụng Laravel bao gồm đăng ký , đăng nhập, thêm bài viết , danh mục quản lý bài viết...... Thống kê.. Chỉ việc xài

Mã nguồn tin tức được phát triển đầy đủ

+ Thành viên , thêm thành viên , quản lý

+ Tin tức , nhóm tin tức

+ Thống kê

+ Module bài mới , trang chủ ...admincp

 

Demo : http://demo.mtviet.vn/newlara/

Mã SP SWP0002


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn