× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)

  trụ

1.tạo 1 tài liệu mới với nền đen

2.tạo layer mới và dùng Ellip Marquee Tool vẽ 1 hình tròn

3.vào Filter > Render > Clouds

+ tiếp tục vào Filter > Render > Difference Clouds ( nhấn Ctrl + F khoảng 4 -5 lần nữa )

4.vào Filter > Sketch > Note Paper

ta sẽ có

5.vào Filter > Blur > Gassian Blur

6.dùng Ellip Marquee Tool vẽ 1 hình tròn,nhấn Ctrl + Alt + D để vào Feather = 15px ,nhấn

Del ta sẽ có

7.tạo layer mới và tô màu đen,vào Filter > Render > Lens Flare như hình

8.change Blend mode thành Hard Light ta sẽ có

9.Nhân đôi layer địa cầu lên và Transform nó cho đẹp 1 xíu ... giống như hình này nè :">

10.trở lại layer Background

+vào Filter > Noise > Add Noise

+nhấn Ctrl + L để chỉnh như hình

OKie .... hòan thành tác phẩm gùi nhá ...

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn