× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Tạo con dấu đỏ 2

Tạo con dấu đỏ 2

  Tạo con dấu đỏ

++++++++++++++++++++++

1/ Mở 1 ảnh 300 x 300 pixel, nền trắng font chữ đỏ.

2/ Tạo vòng chữ wanh con dấu : đầu tiên gõ text , lillian chọn font "Arial".

3/ Nhấn chuột phải lên layer, chọn "Warp Text" ---> Arc / Horizontal / Bend 100%.

4/ Tiếp theo bạn Duplicate layer ---> xoay 180 độ bằng cách ---> Edit > Transform > Rotate 180.

Di chuyển layer thứ 2 sao cho được như hình dưới :

5/ Tạo 1 layer mới và vẽ vòng tròn bao bên ngoài chữ bằng Ellitical Marquee tool với feather selection là 0px.

Làm đậm nét vẽ ---> Edit > Stroke > 5px, chú ý vị trí là CENTER.

Sau đó các bạn làm tiếp vòng tròn bên trong y như thế ( nhưng độ dày thì fải mảnh hơn 5px nhé, ở đây mình chọn là 3px )

6/ Đến công đọan wảng bá thương hiệu roài đê hehhe !

Bạn tạo 1 layer mới nữa.

Ở đây dùng font Arial-Black, 72 pt :

7/ Để con dấu trông thực hơn, bạn tiếp tục tạo 1 layer mới ( top layer nhe ), và làm mờ nó bằng zài cụm mây ---> Filter > Render > Clouds.

Sau đó add noise ---> Filter > Noise > Add Noise.

Thông số như hình dưới :

8/ Cuối cùng bạn chọn thêm 1 layer nữa cho noise vừa rùi >.<, đổi blending mode thành "screen" ( nhấn chuột fải lên layer chọn blending options )

Đây xong rùi :

9/ Sau đó bạn có thể xoay con dấu theo ý bạn : nhấn CTRL+A ( select all ) ---> Edit > Copy Merged, Edit > Paste, Edit > Transform > Rotate ) :

Thành wả :

++++++++++++++++++++++

Nguồn: thedesignworld.com 

Dịch và minh họa : lilliandinh

© lilliandinh – Vietphotoshop.com

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn