× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Tạo chữ thủy tinh bị vỡ

Tạo chữ thủy tinh bị vỡ

Cách tạo chữ thủy tinh bị vỡ

Tạo một tài liệu mới và viết một chữ bạn thích. Vi cỡ is 425x125 pixels và chọn white background. Phông ch Verdana và cỡ chữ 48 bold.

11amDesign Text Image

Bây giờ click trỏ phải vào layer  (TEXT EFFECT) nếu thích bạn có thể để ảnh ở bên dưới và chọn Blending options.

11amDesign Layer Settings

Sửa lại theo các thiết lập sau:

Layer Style - Blend Mode: normal


- Opacity: 75%
- [Distance, Spread, Size] [1,17,3]


Inner Shadow - Blend Mode là Color Burn và nhấp kép vào hộp color chọn màu: 24e9f5


- Opacity: 100%
- [Distance, Spread, Size] [9,0,4]


Inner Glow - Blend Mode: Screen và nhấp kép vào hộp color chọn màu: 75e0ff


- Opacity: 75%


Bevel and Emboss - Style  Emboss and Technique là Smooth


- Depth: 91%
- Size 32px
- Shading Highlight Mode: Normal, 63%
- Shadow Mode : Multiply, 63%

Tiếp theo, chọn Texture dưới  Bevel and Emboss và chọn như hình dưới.

11amDesign Layer Pattern

Satin - Blend Mode: Multiply và nhấp kép vào hộp color chọn màu: 0084ff


- [Distance, Size] [11,10]

Cover Overlay - Blend Mode: Normal và nhấp kép vào hộp color chọn màu: b8deff

Cuối cùng ta được như hình dưới.

11amDesign Text Effect

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn