× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Tam Quốc Chí Sango

Tam Quốc Chí 3k Sango DzoGame : Hướng dẫn sử dụng x3 kinh nghiệm

Tam Quốc Chí 3k Sango DzoGame : Hướng dẫn sử dụng x3 kinh nghiệm

Hướng dẫn sử dụng x3 kinh nghiệm

Thân chào chư vị Anh Hùng!

Trong phiên bản 5.0.0.4 có cập nhật hệ thống x3 điểm kinh nghiệm, để có thể sử dụng chức năng này các Anh Hùng hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: chuẩn bị

Chư vị Anh Hùng chuẩn bị 1 thẻ Đặc Gia Nghiệm Phù và 50.000 Lương

Bước 2: đổi thẻ x3 điểm kinh nghiệm

Các Anh Hùng đến Chợ Lộ Thiên gặp NPC Phú Ông để đổi thẻ x3 điểm kinh nghiệm
 

NPC Phú Ông (Toạ Độ : 199 5)


Bước 3: sử dụng thẻ x3 điểm kinh nghiệm

Các Anh Hùng đối thoại với NPC Phú Ông và chọn sử dụng thẻ x3 điểm kinh nghiệm
 


Thân
TQC Team


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn