Danh mục : Các Game Pokemon

PokeMon Efl Master Ep7 : Ném x10 được Aerodactyl 4 star

PokeMon Efl Master Ep7 : Ném x10 được Aerodactyl 4 starGame này có kiểu làm nhiệm vụ daily có khả năng tăng cấp vip , hơi chậm nhân có thể lên vipPhần lớn đội hình pet toàn 1--3 star, được con 4 sao Aerodactyl qua ném diamol x10 gần 2300 kim cương ( 1 đô được 60 kim c ương , như vậy theo giá trị Game la 40 đô)
PokeMon Efl Master Ep7 : Ném x10 được Aerodactyl 4 star Game này có kiểu làm nhiệm vụ daily có khả năng tăng cấp vip , hơi chậm nhân có thể lên vip Phần lớn đội hình pet toàn 1--3 star, được con 4 sao Aerodactyl qua ném diamol x10 gần 2300 kim cương ( 1 đô được 60 kim c ương , như vậy theo giá trị Game la 40 đô)'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn