Danh mục : Các Game Pokemon

PokeMon Efl Master Ep5 : Chap 2 Elite phó bản Charizard

PokeMon Efl Master Ep5 : Chap 2 Elite phó bản CharizardHolan Ninetales là con cáo 9 đuôi màu trắng, skill băngBattle Arena đánh theo kiểu 6vs6 , có phân thưởng và rương để đổi những pet hiếmLink download https://games.ekiplay.com/elf/https://www.mtviet.com
PokeMon Efl Master Ep5 : Chap 2 Elite phó bản Charizard Holan Ninetales là con cáo 9 đuôi màu trắng, skill băng Battle Arena đánh theo kiểu 6vs6 , có phân thưởng và rương để đổi những pet hiếm Link download https://games.ekiplay.com/elf/ https://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn