× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : PKM Adventure Journey Online

PKM Adventure Journey Online Ep 37-End : Tưởng phá đảo - gặp champion Cynthia tắt điện (stop)

PKM Adventure Journey Online Ep 37-End : Tưởng phá đảo - gặp champion Cynthia tắt điện (stop) Game này giới hạn pokemon đang là lv 70 , do vip 0 không nạp lên lv chậm và Game nước ngoài nữa.. Cố gắng nuôi em Gritina lên 5 star và bem hết team cuối lv 50 .. Thôi stop vì build cũng mệt , còn thằng Lance nữa đánh mãi không qua Danh sách phát https://www.youtube.com/watch?v=Mzep7... Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com

 

 

PKM Adventure Journey Online Ep 37-End : Tưởng phá đảo - gặp champion Cynthia tắt điện (stop) Game này giới hạn pokemon đang là lv 70 , do vip 0 không nạp lên lv chậm và Game nước ngoài nữa.. Cố gắng nuôi em Gritina lên 5 star và bem hết team cuối lv 50 .. Thôi stop vì build cũng mệt , còn thằng Lance nữa đánh mãi không qua Danh sách phát https://www.youtube.com/watch?v=Mzep7... Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com

Table des matières


    2Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn

DragonMT MTViet Company 604-555-1234 dragonknightmt@gmail.com