Danh mục : Tin chính MTViet

Nâng cấp 1 số chức năng và nội dung tháng 10-2019

Nâng cấp 1 số chức năng và nội dung tháng 10-2019

Trong tháng 10 - 2019 này , website sẽ tiến hành nâng cấp khá nhiều chức năng

+ trang quản lý cho người dùng ( đổi thông tin , mật khẩu )

+ Thêm điểm tiền tệ mt gold , mt silver để cho các hoạt động ưu đãi sau này ( đăng nhập mỗi ngày nhận silver)

+ Có nhiều bài viết hơn ...

+ Thành viên có thể gửi bài viết dưới chế độ chờ duyệt .

+ Hỗ trợ người dùng net,  giải thích tư vấn 1 số thứ bạn thắc mắc trên nhiều linh vực

 

 

MTViet.com xây dựng chủ yếu trên 2 đề tài : IT và Game 


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn