× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)

 

Photoshop - Mac OS text


- Mở 1 File kích cỡ khỏang 500x500 px (màu nền nào cũng oki)

- Viết chữ gì bạn muốn.... màu gì tùy ý

- Bạn có thể download Font FREE Wide Latin ở đây

 

 

 
- Layer > Layer Style >  Drop Shadow với thông số sau

 •       Opacity 50%
 •       Distance px
 •       Spread 100%
 •       Size 4 px

- Layer > Layer Style >  Inner Shadow với thông số sau:

      - Dùng màu mà bạn định dùng cho Chữ
      - Size 5 px

- Layer > Layer Style > Outer Glow:

 • Opacity 100%
 • Màu trắng
 • Spread 100%
 • Size 3 px
 • Gradient Overlay

- Layer > Layer Style > Stroke: 

 • Màu #747475
 • Size 1 px
 • Position: Outside

 


- Tạo 1 Layer mới (Layer -> New -> Layer (Strl+Shift+N))

- Select "Elliptical Marquee Tool" và vẽ như sau:

 

 
- Trọn Gradient Tool ... tô như sau:

 

 

 


- Giữ nút Strl + ấn vô Font Layer (ở ví dụ nè là Layer "VM") sau đó Select -> Inverse (Shift+Strl+I) và nhần nút Back Space.

- Cuối cùng là Strl+D để deselect.

Vậy là xong!!!

 

 

© Dragon_master - www.bantayden.com

|Trang Chủ| |Text Effect| |Photoshop Tutorials|

Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn