× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Thiết kế website

Làm popup giống trang tuoitre.vn

Làm popup giống trang tuoitre.vn cũ rồi nhé từ năm 2012

Làm popup giống trang tuoitre.vn

April 28th, 2012

Goto commentsLeave a comment

Câu hỏi: trên trang báo tuoitre.vn sau phía dưới mỗi tin, có một cái nút  hình email, nhấn vào đó sẽ hiện ra một cửa sổ nhỏ để gửi email đến bạn bè. Vui lòng hướng dẫn em cách thực hiện việc mở ra một cửa sổ nhỏ như thế.

Chào Bạn,

B1: Bạn hãy tự xây dựng một trang dùng để gửi email, giả sử trang đó là: sendmail.php

B2: Bạn dùng đoạn code sau đây để mở ra một số mới và tự động link đến file gửi email

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>

function showWindow(url, isStatus, isResizeable, isScrollbars, isToolbar, isLocation, isFullscreen, isTitlebar, isCentered, width, height, top, left) {
if (isCentered) {
top = (screen.height – height) / 2;
left = (screen.width – width) / 2;
}

open(url, ‘_blank’, ‘status=’ + (isStatus ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘resizable=’ + (isResizeable ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘scrollbars=’ + (isScrollbars ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘toolbar=’ + (isToolbar ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘location=’ + (isLocation ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘fullscreen=’ + (isFullscreen ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘titlebar=’ + (isTitlebar ? ‘yes’ : ‘no’) + ‘,’
+ ‘height=’ + height + ‘,’ + ‘width=’ + width + ‘,’
+ ‘top=’ + top + ‘,’ + ‘left=’ + left);
}
function showDialog(url, width, height) {
return showWindow(url, false, false, false, false, false, false, true, true, width, height, 0, 0);
}

function onResponseClick(articlid) {

showDialog(‘http://[tên miền của bạn]/sendmail.php?id=’ + articlid, 550, 620);// 550 là chiều rộng, 620 là chiều cao

}

</script>

Và bạn đừng quên, trong sự kiện onclick lên tấm hình bạn hãy gọi function onResponseClick nhé

<img src=”../images/email.gif” onclick=”onResponseClick(‘<?php

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn