× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Kỹ thuật Blend màu 3

Kỹ thuật Blend màu 3

Các bạn mở stock lên, mình chọn ảnh này:

Posted Image


B1: Vào Layer. New Adjustment Layer. Brightness/Contrass, điều chỉnh cho stock sáng hơn một chút.
Posted Image


B2: Vào Layer. New Adjustment Layer. Curves, thông số như sau:

CHANNEL RED
Posted Image
Điểm trên:
Output/Input: 104 - 93
Điểm dưới:
Output/Input: 81 - 83CHANNEL GREEN
Posted Image
Điểm trên:
Output/Input: 136 - 122
Điểm dưới:
Output/Input: 106 - 108CHANNEL BLUE
Posted Image
Điểm trên:
Output/Input: 114 - 122
Điểm dưới:
Output/Input: 92 - 94Ta được:
Posted Image


B3: Cuối cùng: Layer. New Adjustment Layer. Hue/Saturation:
Posted Image

Các bạn nhớ tick vào Colorize

Giảm opacity của layer Hue/Saturation ở trên xuống 20%. Ta được kết quả cuối cùng :d
Posted Image


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn