× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Kỹ thuật blend màu 16

Kỹ thuật blend màu 16

đầu tiên H chọnn tấm này để thực hiện:

Vào image--> mode--> lab color
chọn channel trong kênh channel chon kênh a nhấn ctrl+a vào kênh b nhấn ctrl+v ( copy and paste ý )
oke!! ta lại tip tục vào image--> mode--> RGB color
nh?n ctrl+j để nhân dôi layer
vào image chọn neat image quét và quét:

nhấn ctrl+b chọn thông số như hình:tiếp tục 

vào image-> adjustments-->channel mixer thông số:oke .. nhọn ctrl+alt+shift+e Mege tất cả các layer lại với nhau.
ở layer mới mege ta chọn filter-->blur--> gaussion. chọn Radius khỏang 3.6 px oke. ta để chế độ hòa trộn overlay


Hình nhu là song rồi á .. 
đây là kq của H


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn