× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Hướng dẫn làm Darkness Logo

Hướng dẫn làm Darkness Logo

Hướng dẫn làm Darkness Logo

Mở 1 file mới:
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Bây giờ viết chữ “Darkness” với nền đen chữ trắng. Ở đây tôi dùng font chữ “blade 2” size: 150px. The Blade 2 font can be downloaded here.

Photoshop Darkness Logo Tutorial

Mở của sổ Layer Style bằng cách nháy vào layer chọn Blending Options.
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Chỉnh Outer Glow như sau:
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Bevel and Emboss :
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Gradient overlay:
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Chỉnh sửa màu cho gradient.
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Bạn sẽ được như hình.
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Tạo 1 layer khác. Chọn Custom Shape tool, chọn hình ngọn cỏ như hình dưới.

 Photoshop Darkness Logo Tutorial

Sử dụng màu bạc và vẽ trên chữ của bạn.
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Chọn chế độ trộn màu Overlay và giảm Opacity xuống 63%
Photoshop Darkness Logo Tutorial

Đây là kết quả cuối cùng
Photoshop Darkness Logo Tutorial

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn