× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Hiệu ứng Text anime

Hiệu ứng Text anime

1.tạo tài liệu mới ,type text lên như hình
user posted image
2.vào Blending Options
user posted image
user posted image
ta sẽ có
user posted image
3.Ctrl + click vào layer text
user posted image
4.vào Select > Modify > Expant = 4px ,ta sẽ có
user posted image
5.tạo layer mới và tô nó màu xanh
user posted image
6.kéo layer này xuống dưới layer đầu tiên , ta sẽ có
user posted image
7.Merge 2 layer lại,vào Blending Options
user posted image
user posted image
ta sẽ có
user posted image
8.vào Edit > Transform > Perspective 
user posted image
user posted image
nhấn Enter là okie luôn
user posted image

Nguồn :MickM.com - dịch và minh họa : Blue Dragon - Vietphotoshop


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn