× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)

Nguồn: dreamicedesign.7.forumer.com 
--------------------------------------------
- Tạo file mới size tùy bạn , nền đen . Dùng Type Tool (T) để đánh chữ vào - ở đây brooch dùng chữ www.bantayden.com màu đỏ , các bạn có thể thay đổi , thêm hiệu ứng tùy các bạn !
 


- Mở file hình có cây súng , chọn vùng súng và nhấn Ctrl + C để copy vùng chọn . Trở lại file "Súng bắn ra chữ" nhấn Ctrl + V để paste vùng chọn ( cây súng ) ra
- Dùng 2 Rectuangular Marquee Tool chọn vùng sao cho phần mép bên trái sẽ là vị trí của viên đạn trong tương lai , kéo dài qua bên phải hết cái hình
 


- Tạo layer mới , gọi tạm là layer "Đạn" , Dùng menu Edit > Fill > Use : Black


- Sau đó paste Hình viên Đạn tới vị trí bạn muốn , Ctrl + E & ẩn layer "Đạn" đi , để ẩn layer bạn nhấp vào hình con mắt trước layer đó
 


- Tạo layer mới , tạm gọi layer Blur , bạn chọn shape này 
 


- Chọn màu cho foreground là màu vàng theo ý thích của bạn sau đó vẽ shape ngày phần nòng súng , sử dụng menu Filter > Blur > Motion Blur :
 


- Sau đó di chuyển layer trên xuống dưới layer hình cây Súng 
 


- Bây giờ bạn ẩn hết tất cả layer ! sau đó nhấn Ctrl + Shift + M để chuyển sang Image Ready
- Trong khung Animation , bạn tạo thêm Frame mới & cho nhìn thấy layer Đạn
- Tiếp tục tạo Frame mới & dùng Move Tool di chuyển phần viên đạn sang phải khuất hình
- Nhấn Tween theo hình :
 


- Bạn đang có 8 Frame , chọn lai Frame đầu tiên & tạo tiếp Frame mới cho Frame này nhìn thấy layer Blur sau đó chỉnh lại thời gian cho các Frame như sau :
 

 

 

 

Kết quả

 

© www.bantayden.com - Dịch và làm minh hoạ bởi BroochDragon

|Trang Chủ| |Text Effect| |Photo Tutorials|

Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo.

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn