× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Gold Dollar Sign 


Dạy từng bước:
1. Mở 1 tài liệu Photoshop mới. Thiết lập height: 200px và width: 175px.
2. Chọn Type tool và đánh chữ dollar với phông chữ bạn muốn.Ở đây tôi dùng phông  Arial đậm.3. Nháy trỏ phải vào Type layer trong layers palette. Chọn "Blending Options" trong pop-up list.
4. Thiết lập cho "Drop Shadow" như sau:5. Với "Inner Glow":6. Bevel and Emboss":7. Gradient Overlay:
(Overlay Gradient Hex Codes: F8AC1A-FFFFFF-E27914-FCC44E-FFFFFF-FCC651-D97316).8. Stroke:
(Stroke Gradient Hex Codes: DB6C52-F3B758-E27914).9. Click OK để chấp nhận sự thay đổi trong Blending Options.

 
   
   
   
   
   
   
 

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn