× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 65 : Second Ascent – Reach of Diamond Law - Boss Fenrir

Ở đây bạn sẽ phải chọn lựa 4 hướng đi cho mình thông qua việc phong ấn lại 4 chức năng sau: Item , tấn công) ,phép thuật và bản đồ.Sau khi chọn lựa bạn sẽ không sử dụng được những chức năng này .Sau đó việc của bạn là mở cánh cửa mình giảI và lên tần trên sau khi lên khoảng 4 tầng thì bạn không tìm ra lốI lên nữa ….chúng ta phảI chạm chán vớITrùm Fenrir.(tầng 65 )Không có chiến thuật ghì dặc biệc bạn cứ dùng attack tay và hạ nó nếu thích co thể dùng Mist để comboTiếp tục đi lên tầng 66F và thu hồi lại phong ấn của mình rồi đi tới thang máy lên tầng 67F.Dùng dịch chuyển để lên tầng thứ 3. Để thu hồI phong ấn bạn chọn một cột bất kì nhấn vào đó hai lần không cần phảI chọn đúng cột ban đầu .Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Ở đây bạn sẽ phải chọn lựa 4 hướng đi cho mình thông qua việc phong ấn lại 4 chức năng sau: Item , tấn công) ,phép thuật và bản đồ.Sau khi chọn lựa bạn sẽ không sử dụng được những chức năng này .Sau đó việc của bạn là mở cánh cửa mình giảI và lên tần trên sau khi lên khoảng 4 tầng thì bạn không tìm ra lốI lên nữa ….chúng ta phảI chạm chán vớI Trùm Fenrir.(tầng 65 ) Không có chiến thuật ghì dặc biệc bạn cứ dùng attack tay và hạ nó nếu thích co thể dùng Mist để combo Tiếp tục đi lên tầng 66F và thu hồi lại phong ấn của mình rồi đi tới thang máy lên tầng 67F. Dùng dịch chuyển để lên tầng thứ 3. Để thu hồI phong ấn bạn chọn một cột bất kì nhấn vào đó hai lần không cần phảI chọn đúng cột ban đầu . Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn