× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X ep 34 : Cầm cự trên tàu Airship

Bây giờ bạn hãy chay ra ngoài chỗ Auron, tiếp tục chạy đến khu vực tiếp theo, sau đó quay trở vào, bạn sẽ thấy Auron đang nói chuyện với Cid…..Bây giờ bạn hãy chạy đến và nói chuyện với Brother (người lái Airship)……Sau đó hãy chạy ra ngoài rồi cả chiếc Airship sẽ rung lên, Rin chay vào báo là có một con BOSS đang tấn công tàu, bạn hãy chạy thẳng lên tầng trên cùng của Airship bạn sẽ thấy được con BOSS đó, hãy tiếp tục chạy thẳng lên thang máy để lên nóc con tàu và đụng BOSS Evrae với HP=32000.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Bây giờ bạn hãy chay ra ngoài chỗ Auron, tiếp tục chạy đến khu vực tiếp theo, sau đó quay trở vào, bạn sẽ thấy Auron đang nói chuyện với Cid…..Bây giờ bạn hãy chạy đến và nói chuyện với Brother (người lái Airship)……Sau đó hãy chạy ra ngoài rồi cả chiếc Airship sẽ rung lên, Rin chay vào báo là có một con BOSS đang tấn công tàu, bạn hãy chạy thẳng lên tầng trên cùng của Airship bạn sẽ thấy được con BOSS đó, hãy tiếp tục chạy thẳng lên thang máy để lên nóc con tàu và đụng BOSS Evrae với HP=32000. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn