Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy IV GameBoy Ep4: Water Cave ,Tella ra gia nhập nhóm

- Trong hang bạn sẽ gặp Tella, ông ta sẽ gia nhập nhóm của bạn. Một nhân vật rất hữu ích vì ông ta dùng được cả White Magic & Black Magic. Water rất rộng nên hãy chuẩn bị thật kỹ, bạn cũng sẽ up khá nhiều Level trong Cave này.- Trong hang động có 2 vị trí Save Point, dùng Tent để phục hồi nếu thấy cần thiết.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
- Trong hang bạn sẽ gặp Tella, ông ta sẽ gia nhập nhóm của bạn. Một nhân vật rất hữu ích vì ông ta dùng được cả White Magic & Black Magic. Water rất rộng nên hãy chuẩn bị thật kỹ, bạn cũng sẽ up khá nhiều Level trong Cave này. - Trong hang động có 2 vị trí Save Point, dùng Tent để phục hồi nếu thấy cần thiết. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn