× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Các loại sách khác

Ebook Không Thể Thiếu Cho Sinh Viên Các Chuyên Ngành Kinh Tế ( trọn bộ)

Ebook Không Thể Thiếu Cho Sinh Viên Các Chuyên Ngành Kinh Tế ( trọn bộ)

Báo Cáo Tài Chính : http://www.mediafire.com/?n5wdzbych9m (http://www.mediafire.com/?n5wdzbych9m)
Bài giảng KTvi Mô toàn tập bằng slide : http://ifile.it/2jbg5l7 (http://ifile.it/2jbg5l7)

bài giảng KếToánNgân hàng : http://www.mediafire.com/?r79ngcqyeov (http://www.mediafire.com/?r79ngcqyeov)
Bài tập Kế Toán NH : http://www.mediafire.com/?m2fzmmjjky0 (http://www.mediafire.com/?m2fzmmjjky0)
Bài tập Toán Tài Chính : http://www.mediafire.com/?daaqsdmafgw (http://www.mediafire.com/?daaqsdmafgw)
Bài tập Thống kê : http://www.mediafire.com/?byuaagaaaaa (http://www.mediafire.com/?byuaagaaaaa)
bài giảng Triết : http://www.mediafire.com/?jkbbljvj7bt (http://www.mediafire.com/?jkbbljvj7bt)
bài tập phân tích Tài chính : http://www.mediafire.com/?vn53sozbsgn (http://www.mediafire.com/?vn53sozbsgn)
Bài thuyết trình Marketing hiện đại : http://www.mediafire.com/?0tmgigbyhnv (http://www.mediafire.com/?0tmgigbyhnv)
bài giảng Kế toán máy FA 2005 : http://www.mediafire.com/?vlgjgcnjrs5 (http://www.mediafire.com/?vlgjgcnjrs5)


Bộ sách Kinh doanh - Harvard Business School : View here (http://svhubt.info/f/showthread.php?t=3493)


C:
Chiến lược chính sách : http://www.mediafire.com/?dlxnaunjrlt (http://www.mediafire.com/?dlxnaunjrlt)
Cải cách hành chính : http://www.mediafire.com/?izlejsmdxke (http://www.mediafire.com/?izlejsmdxke)
Các chỉ số tài chính : http://www.uploading.com/files/Q0NS2...chinh.rar.html (http://www.uploading.com/files/Q0NS2...chinh.rar.html)

Các dạng bài tập mẫu bảo hiểm : http://www.mediafire.com/?rwmxm1zbmzd (http://www.mediafire.com/?rwmxm1zbmzd)
Công thức môn tài chính doanh nghiệp : Download (http://svhubt.info/f/attachment.php?...1&d=1220797211)
Công Thức TCDN 2 : http://documents.scribd.com/docs/1ax...68grdsptw6.pdf (http://documents.scribd.com/docs/1ax...68grdsptw6.pdf)

D :

Đầu Tư Ngân Hàng :
Đại cương về tài chính tiền tệ : http://www.mediafire.com/?izlejsmdxke (http://www.mediafire.com/?izlejsmdxke)

G :

Giáo dục quốc phòng : http://www.mediafire.com/?u1tp1t4z3hw (http://www.mediafire.com/?u1tp1t4z3hw) --
Software : http://www.mediafire.com/?myzmxwdlttm (http://www.mediafire.com/?myzmxwdlttm)
Giáo trình Kinh tế chính trị : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...hinh tri.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...hinh tri.rar)
Giáo trình Kinh tế vi mô : http://www.mediafire.com/?ayaaaaazmma (http://www.mediafire.com/?ayaaaaazmma) ----
(Định dạng prc)http://www.mediafire.com/?afjy0bfaza2 (http://www.mediafire.com/?afjy0bfaza2)
Giáo trình thống kê : http://www.2shared.com/file/3861555/...e_Kinh_Te.html (http://www.2shared.com/file/3861555/...e_Kinh_Te.html)
Giáo trình Triết học Mác Lênin : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...riet hoc.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...riet hoc.rar)
Giáo trình Lịch sử Đảng : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...0su Dang.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...0su Dang.rar)
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...khoa hoc.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...khoa hoc.rar)
Giáo trình Tài chính tiền tệ : http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...hinhtiente.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...hinhtiente.rar)
giáo trình Thuế : http://www.mediafire.com/?a4oxwticjst (http://www.mediafire.com/?a4oxwticjst)
giáo trình tài chính doanh nghiệp : http://drop.io/svhubt_info (http://drop.io/svhubt_info) --
slide TCDN : http://www.mediafire.com/?gzuaqn5mm1m (http://www.mediafire.com/?gzuaqn5mm1m)
Giáo trình học tài chính doanh nghiệp : http://drop.io/taichinhdoanhnghiep (http://drop.io/taichinhdoanhnghiep) --
Silde : http://www.box.net/shared/vcf9q7mr7v (http://www.box.net/shared/vcf9q7mr7v)
giáo trình powerpoint của NVNH : http://www.mediafire.com/?aaaayoqnqal (http://www.mediafire.com/?aaaayoqnqal) ---
giáo trình quản lý dự án : http://www.mediafire.com/?gbsmzqp18i8 (http://www.mediafire.com/?gbsmzqp18i8)
giáo trình KTDN - HUBT : http://svhubt.info/f/showthread.php?t=5167 (http://svhubt.info/f/showthread.php?t=5167)
Giáo Trình Quản Trị Sản Xuât : http://www.mediafire.com/?3d3zyzymwym (http://www.mediafire.com/?3d3zyzymwym)


H :
Hợp Đồng Thương Mại : http://www.mediafire.com/?ttit2d9i9tz (http://www.mediafire.com/?ttit2d9i9tz)

Hệ thống tài khoản KTDN : Down ở đây (http://www.adrive.com/home/downloadf...4c7ad44407f5c7 6dbba5b0c6242a/d/1)Or here (http://www.nvhung.com/tranhungdaond/...hongTKKTDN.xls)
http://www.mediafire.com/?aaaaaaenuaa (http://www.mediafire.com/?aaaaaaenuaa)

Hướng Dẫn Phân Tích & đầu Tư Chứng Khoán : http://www.mediafire.com/?ut0mi0inlj4 (http://www.mediafire.com/?ut0mi0inlj4)
Hướng dẫn trình bày tiểu luận : http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...EDI08-R31V.pdf (http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...EDI08-R31V.pdf)
Hường dẫn ôn thi Kinh tế chính trị : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E..._hoi_KTCT1.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E..._hoi_KTCT1.rar)
Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E..._triet_hoc.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E..._triet_hoc.rar)
Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...lichsuDang.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...lichsuDang.rar)
Hướng dẫn ôn thi Chủ nghĩa xã hội khoa học : http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...hoi_CNXHKH.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/E...hoi_CNXHKH.rar)
Hỏi đáp Tài chính Quốc tế : http://www.mediafire.com/?wduacwdgbhr (http://www.mediafire.com/?wduacwdgbhr)
Hướng dẫn thực hiện thương mại điện tử : http://www.mediafire.com/?je6ayrwfwcp (http://www.mediafire.com/?je6ayrwfwcp)

Kinh tế quốc tế : http://www.mediafire.com/?wkyf0ntiwud (http://www.mediafire.com/?wkyf0ntiwud)
Kế hoạch sản xuất : http://www.mediafire.com/?sbd3xmmqk0b (http://www.mediafire.com/?sbd3xmmqk0b)
kinh tế vi mô 1 : http://www.mediafire.com/?qjztpddwsic (http://www.mediafire.com/?qjztpddwsic)
kinh tế vi mô 2 : http://www.mediafire.com/?9eyelfgtfve (http://www.mediafire.com/?9eyelfgtfve)
kiến thức ngân hàng : http://www.mediafire.com/?v09wjbjkz01 (http://www.mediafire.com/?v09wjbjkz01)
Kinh Tế Ngoại Thương : http://www.mediafire.com/?v10vwmdhokn (http://www.mediafire.com/?v10vwmdhokn)
Kinh Tế Phát Triển :
Kinh Tế Lượng : http://www.mediafire.com/?vmwg1bvld9z (http://www.mediafire.com/?vmwg1bvld9z)

Kiến thức thị trường chứng khoÁn : http://www.mediafire.com/?ngke9w0rtiy (http://www.mediafire.com/?ngke9w0rtiy)
Kiến thức Marketing :
Kỹ thuật đàm phán thương mại : http://www.uploading.com/files/75JE3...g_mai.rar.html (http://www.uploading.com/files/75JE3...g_mai.rar.html)
Kế Toán Bằng Excel : http://www.mediafire.com/?gayvvlsywey (http://www.mediafire.com/?gayvvlsywey)
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...EL_-_chuan.zip (http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...EL_-_chuan.zip)
Kế sách kinh doanh: http://www.mediafire.com/?gyznyf0mwmx (http://www.mediafire.com/?gyznyf0mwmx)
Khởi sự Kinh doanh : http://www.mediafire.com/?unjzz4yznzy (http://www.mediafire.com/?unjzz4yznzy)
Khởi Nghiệp Từ A Đến Z : http://www.mediafire.com/?3zadjkqygnn (http://www.mediafire.com/?3zadjkqygnn)

L :

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te : http://www.box.net/shared/1hqnx5oa6p (http://www.box.net/shared/1hqnx5oa6p)
Luật giao dịch điện tử : http://www.mediafire.com/?ycioeadtnhu (http://www.mediafire.com/?ycioeadtnhu)
Luật doanh nghiệp : http://www.mediafire.com/?ibyzzmeemzt (http://www.mediafire.com/?ibyzzmeemzt)
Luật đầu tư : http://www.mediafire.com/?nsymiednd4k (http://www.mediafire.com/?nsymiednd4k)
Luật dân sự : http://www.mediafire.com/?bexwijtypn1 (http://www.mediafire.com/?bexwijtypn1)
Luật hôn nhân gia đình : http://www.mediafire.com/?me4nb1yk3ww (http://www.mediafire.com/?me4nb1yk3ww)
Lý Thuyết Thống Kê :
Lý thiết tài chính tiền tệ : http://www.mediafire.com/?xdmybyecmle (http://www.mediafire.com/?xdmybyecmle)
Luật Du lịch : http://www.mediafire.com/?g86efwtahiq (http://www.mediafire.com/?g86efwtahiq)
Luật Doanh nghiệp 2005 : http://www.mediafire.com/?mnynkltiqdm (http://www.mediafire.com/?mnynkltiqdm)
Luật có liên quan tới các hoạt động của NH : http://www.mediafire.com/?sptmlghhowr (http://www.mediafire.com/?sptmlghhowr)
Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả : http://www.mediafire.com/?unjzz4yznzy (http://www.mediafire.com/?unjzz4yznzy)

8. M
Marketing Quốc Tế :
Mô hình định giá tài sản vốn : http://www.mediafire.com/?np4fnc3xqho (http://www.mediafire.com/?np4fnc3xqho)
Marketing DL : http://www.mediafire.com/?aaaaa1eacua (http://www.mediafire.com/?aaaaa1eacua)

9. N
Nguyên lý thống kê :
Nhập Môn Thuế : http://www.mediafire.com/?ofi5wyflee0 (http://www.mediafire.com/?ofi5wyflee0)
Nguyên Lý Kế Toán : http://www.mediafire.com/?styb2mjkldc (http://www.mediafire.com/?styb2mjkldc)
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1 : http://www.mediafire.com/?nu9tqwgbibe (http://www.mediafire.com/?nu9tqwgbibe)
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 2 :
Ngiệp Vụ Ngân Hàng : http://www.mediafire.com/?tt2mdggooky (http://www.mediafire.com/?tt2mdggooky)

Nghiệp vụ huy động vốn : http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...ng_von_moi.zip (http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...ng_von_moi.zip)
Nghiệp vụ huy động vốn 2 : http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...ng_von_moi.zip (http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...ng_von_moi.zip)
Những phương thức huy động tiền khi khởi nghiệp :
Nghệ thuật lãnh đạo : http://www.uploading.com/files/XH19Q...h_dao.rar.html (http://www.uploading.com/files/XH19Q...h_dao.rar.html)
Những vấn đề cơ bản về Tài chính DN : http://svhubt.info/f/showthread.php?t=4966 (http://svhubt.info/f/showthread.php?t=4966)
Nguyên lý kế toán : http://www.mediafire.com/?shglxybcnkz (http://www.mediafire.com/?shglxybcnkz)
Nghệ thuật lãnh đạo : http://www.mediafire.com/?w2yzacjzfyw (http://www.mediafire.com/?w2yzacjzfyw)

O :
ôn tập KTCT ( Hubt ) : http://www.mediafire.com/?1y5oubxkpx6 (http://www.mediafire.com/?1y5oubxkpx6)


10. P
Phân tích dữ liệu : http://www.mediafire.com/?uwvxctzgrgm (http://www.mediafire.com/?uwvxctzgrgm)
phân tích và đầu tư chứng khoán : http://www.mediafire.com/?emn9109bmzd (http://www.mediafire.com/?emn9109bmzd)
500 câu trắc nghiệm về chứng khoán : http://www.mediafire.com/?qaan4rakaxa (http://www.mediafire.com/?qaan4rakaxa)
phân tích rủi ro : http://svhubt.info/f/attachment.php?...5&d=1198863392 (http://svhubt.info/f/attachment.php?...5&d=1198863392)
Pháp luật kinh tế : http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...inh_te_KTT.rar (http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/...inh_te_KTT.rar)
phân tích hoạt động kinh doanh : http://www.mediafire.com/?yzmjddme5cs (http://www.mediafire.com/?yzmjddme5cs)

11. Q
Quy hoạch tuyến tính : http://www.mediafire.com/?knz1xntvvhj (http://www.mediafire.com/?knz1xntvvhj)
Quản trị nhân sự : http://www.mediafire.com/?0hwzzqwyvdm (http://www.mediafire.com/?0hwzzqwyvdm)
Quản trị nhân sự 2 : http://www.mediafire.com/?0zmyzizkixj (http://www.mediafire.com/?0zmyzizkixj)
Quản trị kinh doanh quốc tế : http://www.mediafire.com/?wp1nbjdnegv (http://www.mediafire.com/?wp1nbjdnegv)
Quản trị chất lượng : http://www.mediafire.com/?2zjunnymamz (http://www.mediafire.com/?2zjunnymamz)
Quản trị doanh nghiệp : http://www.mediafire.com/?kfemhbiit0n (http://www.mediafire.com/?kfemhbiit0n)
Quản trị ngân hàng : http://www.mediafire.com/?ujnqyw3awxt (http://www.mediafire.com/?ujnqyw3awxt)
Quản lý chất lượng sản phẩm : http://www.mediafire.com/?znyjwtzz3mz (http://www.mediafire.com/?znyjwtzz3mz)
Quản Lý Khách Sạn : http://www.mediafire.com/?j0itjt3xedw (http://www.mediafire.com/?j0itjt3xedw)S :
Slide thống kê : http://www.mediafire.com/?omncng8lc1i (http://www.mediafire.com/?omncng8lc1i)


12. T
Toán rời rạc : http://www.mediafire.com/?dy74mtbjh4g (http://www.mediafire.com/?dy74mtbjh4g)
Thống kê kinh tế : http://www.mediafire.com/?umdgykjyyim (http://www.mediafire.com/?umdgykjyyim)
Thương mại điện tử : http://www.mediafire.com/?s0tpbczzjve (http://www.mediafire.com/?s0tpbczzjve)
Tài Chính Tiền Tệ : http://www.mediafire.com/?gjlmeagcgyo (http://www.mediafire.com/?gjlmeagcgyo)

Tổng hợp Ebook Tài chính kế toán Ngân Hàng (http://svhubt.info/f/showthread.php?t=5316)

Tổng hợp các Ebook về Thương Mại Điện Tử : http://www.mediafire.com/?d3vzjtdkjlf (http://www.mediafire.com/?d3vzjtdkjlf)
Tài liệu nghiên cứu của chuyên ngành TC-NH : http://www.mediafire.com/?ujkmjkmbxmx (http://www.mediafire.com/?ujkmjkmbxmx)
Tài liêu hướng dẫn thi môn KTCT : http://www.mediafire.com/?3nx4tc4kgcx (http://www.mediafire.com/?3nx4tc4kgcx)
Thuật ngữ kinh tế : http://svhubt.info/f/attachment.php?...2&d=1199633985 (http://svhubt.info/f/attachment.php?...2&d=1199633985)
Từ điển chứng khoán : http://www.mediafire.com/?pxeobngs2pr (http://www.mediafire.com/?pxeobngs2pr)
Tiểu luận Kinh tế chính trị : http://www.mediafire.com/?zxyidgmltym (http://www.mediafire.com/?zxyidgmltym)
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP(giáo trình) : http://nvhung.com/tranhungdaond/Jen/dung/TCDN1.doc (http://nvhung.com/tranhungdaond/Jen/dung/TCDN1.doc)
tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh : http://www.mediafire.com/?yzmjddme5cs (http://www.mediafire.com/?yzmjddme5cs)
Tín dụng Ngân hàng : http://www.mediafire.com/?ea9draoajm8 (http://www.mediafire.com/?ea9draoajm8) --
--- http://www.mediafire.com/?aa1ajaaee8j (http://www.mediafire.com/?aa1ajaaee8j)
Thanh toán quốc tế : http://www.mediafire.com/?oaaaaaaagwb (http://www.mediafire.com/?oaaaaaaagwb)
-2- : http://www.mediafire.com/?zyozly3egtz (http://www.mediafire.com/?zyozly3egtz)
Tâm lý kinh doanh : http://www.mediafire.com/?yesyhaskake (http://www.mediafire.com/?yesyhaskake)

Tài chính quốc tế :
1 - http://www.mediafire.com/?0hqt35uyecz (http://www.mediafire.com/?0hqt35uyecz)
2 - http://www.mediafire.com/?nm4fdczii9g (http://www.mediafire.com/?nm4fdczii9g)
3 - http://www.mediafire.com/?7zzltdvhhva (http://www.mediafire.com/?7zzltdvhhva)
Trắc nghiệm Lý thuyết kế toán : http://www.mediafire.com/?darm0ahdym4 (http://www.mediafire.com/?darm0ahdym4)


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn