× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)

Bắt đầu với file mới 1500x500px. Tạo một layer mới đặt tên là ‘egde’. Dùng pentool để tạo hình dạng lưỡi dao như sau:
user posted image
Sau khi có đường path kín, bạn click phải chuột chọn make selection. Tô màu xám bạc cho vùng chọn này.
user posted image
Lại dùng pentool để cắt lấy phần trên của lưỡi dao ( make selection, layer via cut ) đặt tên là ‘blade’
user posted image
Làm việc trên layer edge: chọn màu foreground #7F7F7F, background # D1CFCF, load vùng chọn rồi dùng gradient để tô màu từ trên xuống.
user posted image
Sử dụng burn tool 17-19% streng, dùng cọ mềm nhỏ đi một lượt phần trên rồi dùng cọ lớn hơn đi lượt nữa làm tối phần trên.
user posted image
Chuyển qua layer blade, dùng polygonal lasso tool tạo răng cưa cho lưỡi dao.
user posted image
Nhấn del, Shift right 3,4 lần lại del tiếp, lặp lại 8,9 lần bạn sẽ được lưỡi dao như sau:
user posted image
Load vùng chọn và tô cùng gradient như trên ( chiều ngược lại ) rồi thêm blend stroke màu đen 1px opa 60%.
Trên layer egde, Ctrl M chỉnh lại curves như sau:
user posted image
Dùng dodge tool 35% soft brush tô sáng 2 lưỡi dao, thêm dropshadow và black stroke 50% cho lưỡi dưới.
user posted image
Bây giờ chuyển qua phần cán dao. Tạo một layer mới gọi là handle, dùng rectangular marquee tool tạo vùng chọn và tô bằng gradient ( dùng màu mặc định rồi chuyển hue: 0,0,-37
user posted image
Dùng eliptical maquee để cắt, bạn được hình sau:
user posted image
rectangular marquee tool tạo vùng chọn, Ctrl J 
user posted image
Tại layer này, ctrl T chuyển lại size cao hơn ( giữ shift alt khi kéo )
user posted image
Chuyển lại hue: 0,0,-25. Nhân layer lên rồi di chuyển qua các vị trí bên cạnh.
user posted image
Trở lại layer handle, tạo vùng chọn rồi Ctrl J
user posted image
Resize lại ( giữ shift alt ) kéo cao lên.
user posted image
Thêm style cho layer : drop shadow, inner glow: Blend mode: normal, opa 75, color 000000, choke 20, size 9. Cuối cùng chỉnh lại curves cho layer handle
user posted image
Kết quả:
user posted image


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn