× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)


- Tạo một tài liệu mới. Kích thước 300x300.

- Đặt nền trước là 50% xám (#999999)

- Chọn Type Tool với Font là Arial Black, 120 pt. Gõ vào chữ nào bạn thích. Đặt tên là Vd.

- Nháy chuột phải > Rasterise layer Vd

 


- Giữ phím Ctrl-Click vào layer Vd và vào Filter > Noise > Add Noise. Amount=5, đánh dấu vào hộp kiểm Uniform và Monochomatic.

- Nhân đôi layer Vd lên đặt tên là Vd1.

- Ở layer Vd1 vào Layer Style > Stroke. 6 px; Inside màu #999999

- Cltr-Click vào layer Vd1 sau đó vào Select > Modify > Contract > 6 px

- Nhấn phím Delete

- Chọn Layer Style > Bevel and Emboss và đặt thông số như sau:

o        Style = Inner Bevel, Technique = Smooth, Depth = 100%

o        Size = 5 px, Soften = 0

o        Shadow Mode Blending = Color Burn, Opacity = 50%


- Inner Glow

o        Blend Mode = screen

o        Opacity = 75%

o        Noise = 0%

o        Màu Đen,

o        Size = 5px

- Merge layer Vd và layer VD1 với nhau. Ctrl-E

hình của bạn sẽ được tương tự như hình bên phải.


- Filter Render > Light Effect và thiết lập thông số như hình

Và đây là kết quả

- Gây quỹ để BTD trả nhuận bút và giúp trang web phát triển bằng cách nhấp chuột vào bảng quảng cáo.

 

 

 

 

© www.bantayden.com - Dịch và chỉnh sửa bởi Bá tước Monte Cristo

|Trang Chủ| |Text Effect| |Photo Tutorials|

Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn