× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Chữ kiểu Final Fantasy

Chữ kiểu Final Fantasy


- Phần 1: Tạo vòng lửa

- Mở một tài liệu mới với kích thước khoảng 400x400 Px. Nền trắng

- Tô màu nền với màu đen

 


- Dùng Elliptical Marquee để tạo một vùng lựa chọn như hình bên phải

- Tạo một layer mới và tô cho vùng lựa chọn với màu trắng. Đừng bỏ chọn

- Tạo thêm một layer nữa và tô với màu đen

- Nhấn Ctrl-T và đặt con trỏ ở góc dưới bên phải và kéo layer màu đen để được hình tương tự như bên phải.

- Sau đó bạn Merge 2 layer đó lại (Ctrl-E).


- Vào Filter > Blur > Radial Blur với thông số là

  • Amount: 50
  • Blur method: Spin
  • Quality: Best

- Vào tiếp Filter > Blur > Motion Blur với giá trị Distance là 7 Px và Angle là 0.


- Vào tiếp Filter > Blur > Gaussian Blur với giá trị là 0.5 Px

- Nhân đôi layer này lên và đổi chế độ hoà trộn thành Screen.

- Ở layer vừa nhân đôi bạn vào Filter > Blur > Motion Blur với giá trị là 30 Px


- Ở layer trên cùng bạn nhấn Ctrl-T và quay nó như vị trí ở hình bên phải.

- Merge 2 layer lại với nhau. (Ctrl-E)

- Vào Image > Mode > Greyscale. Một cửa sổ hiện ra bạn chọn Flatten.

- Image > Mode > Index Color.

Đây là layer Pallette của tôi tại thời điểm này


- Sau đó bạn vào tiếp Image > Mode > Color Table và ở menu thả xuống chọn Black body.

- Hình bên là kết quả của bước này.

- Vào Image > Mode > RGB Color để đổi nó thành chế độ chỉnh sửa được.


Phần 2: Tạo chữ
Mở một tài liệu mới với kích thước khoảng 600x300. Nền trắng.
- Tô màu nền với màu đen và gõ chữ gì bạn muốn. Tôi gõ chữ bantayden.com
Tôi dùng font Garamond, cỡ chữ là 70, Strong.
- Sau đó bạn vào Image > Rasterize > Type
- Nhân đôi layer chữ của bạn lên 1 lân nữa. Trên layer pallete sẽ có tổng cộng 3 layer là 2 layer chữ và 1 layer Background.

 


- Ở layer trên cùng bạn vào Filter > Blur > Motion blur với giá trị khoảng 30 Px
- Nhân đôi layer bạn vừa Motion blur ở bước trước lên
- Vào tiếp Filter > Blur > Motion Blur vẫn với giá trị là 30 Px nhưng đổi Angle là 90


- Image > Mode > Gray Scale và Flatten
- Image > Mode > Index Color
- Image > Mode > Table Color và chọn Black Body
- Image > Mode > RGB Color


- Nhân đôi layer chữ đó lên (duy nhất 1 layer)
- Filter > Blur > Gaussian Blur với giá trị là 1.5. Làm tiếp một lần nữa với giá trị là 2.5 
- Sau đó đổi chế độ hoà trộn thành Multiply


- Chuyển sang Move Tool và kéo layer vòng lửa ở bên cửa sổ bên kia qua bên cửa sổ chữ.
- Đổi chế độ hoà trộn thành Screen.
- Nhân layer vòng lửa đó lên khoảng 4, 5 lần tuỳ thuộc vào bạn. 
- Dùng Transform để đặt các vị trí vòng tròn theo ý bạn.
- Gây quỹ để BTD trả nhuận bút và giúp trang web phát triển bằng cách nhấp chuột vào bảng quảng cáo ở dưới.

 

 

 

 

 

© www.bantayden.com - Dịch và chỉnh sửa bởi Bá tước Monte Cristo

|Trang Chủ| |Text Effect| |Photo Tutorials|

Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn