× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Chữ Flash ẩn và hiện

Chữ Flash ẩn và hiện

 


- Mở một tài liệu mới trong Photoshop. Kích thước là 200x100 px.

- Dùng Rectangular Marquee vẽ một vùng lựa chọn khoảng 145x50 px vì là ta định tạo logo liên kết

- Bây giờ tuỳ bạn quyết định là nền của logo là gì bạn có thể dùng gradient hoặc filter hoặc dùng những bài trước ở phần texture để tạo nền. Tôi dùng nền là hình bên phải, cách tạo xem phần Metallic II


- Gõ chữ gì đó bạn muốn! Tôi tạo thành 2 layer chữ riêng biệt như hình bên phải


- Chuyển sang Image Ready. Layer Palette của bạn sẽ như hình bên phải

- Đánh dấu vào con mắt ở layer www.bantayden.com để ẩn nó đi

- Ở Animation Palette tạo một frame mới và ẩn layer Photoshop đi nhưng lại cho hiện layer bantayden.com

- Nhấn vào nút Tween với thông số sau:

  • Tween with: Previous Frame
  • Frames to add: 20

Nhấn nút Play để xem kết quả! bạn có thể dừng lại ở đây nếu bạn thích hiệu ứng này! còn nếu bạn muốn thêm hiệu ứng nhạt dần ngược lại thì tiếp phần 4

 


- Chọn Frame thứ hai và vào mũi tên nhỏ ở góc bên phải và chọn Copy Frame ở menu pop-up

- Chọn layer cuối cùng vào mũi tên nhỏ ở góc bên phải và chọn Paste Frame. Chọn Paste after Selection ở menu Pop-up

- Tween nó lần nữa với thông số như cũ.

© www.bantayden.com - Dịch và thao tác minh hoạ bởi Bá Tước Monte Cristo

 

 

|Trang Chủ| |Text Effect| |Photo Tutorials|

Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn