× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)

     Chất dẻo

- Mở một tài liệu mới với kích thước là 400x400

- Filter > Render > Clouds

- Filter > Pixelate > Crystallize và chọn kích thước lớn khoảng trên 100

- Filter > Artistic > Plastic Wrap với thông số sau

  • Highlight Strenght: 15
  • Detail: 9
  • Smoothness: 7
- Ctrl-U để tô màu. Bạn có thể tô theo ý thích của bạn. Tôi dùng

  • Hue: 234
  • Saturation: 56
  • Brightness: 2
  • Colorize: đánh đấu


 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn