× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Bóng world Cup

Bóng world Cup

Đây là tut đầu tiên của mình, không biết nó có quá dễ để gọi là tut hay không?

Chúng ta sẽ làm hình dưới đây.
user posted image

Đầu tiên: mở hình này trong Photoshop
user posted image

Step 1: tìm lá cờ bạn thích (mình chọn cờ Pháp), và dùng elliptical Marquee tool (M) chọn một vùng ngay giữa lá cờ.

user posted image

Step 2: Drag vùng chọn đó vào trái banh, dùng free transform để sao cho vùng chọn đó vừa với trái banh. Chỉnh opacity của vùng chọn là 70%

user posted image

Step 3: Vào Blending options chỉnh như sau:

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Xong!!

user posted image


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn