× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Học Photoshop

Blend màu bình thường

Blend màu bình thường

1st. Mở 1 new file ra, width 470px x height 200 px


2nd. Biếng nó thành một background ví dụ như bỏ hình lên cho thành một background giống dưới .
IPB Image


3rd. Bỏ một hình của một ca sĩ hoặc là bất cứ người nào, hình nào mà bạn muốn bỏ lên,
Hình mình đã chọn:IPB Image
Dùng cục tẩy để tẩy những chỗ không cần thiết.
IPB Image


4th. Copy cái hình vừa cắt lúc nãy rồi copy nó, rồi bỏ nó lên trên một layer mới trên cái background.
Tiếp theo duplicate cái layer hình người lúc nãy, bấm Ctrl T trên phím để chỉnh cái hình này nhỏ hơn hình lúc nãy rồi chỉnh sửa vị trí giống dưới, hỉnh cái Apacity:80 Fill:80 trên cái layer palete, cái mà có mấy cái layers ấy .
IPB Image


5th. Dùng mấy cái hình tròn nhỏ ở dưới, copy nó rồi bỏ nó vào một layer mới, chọn blend mode Screen. 
IPB Image


6th. Rồi dùng cái hình dưới đây bỏ lên tiếp tục, chỉnh blend mode qua Screen.
IPB Image


7th. Bỏ chữ vào,
IPB Image


8th. Dùng 1 cái hình nữa, bỏ lên trên hình
IPB Image

chọn blend mode : Overlay.
IPB Image


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn