Danh mục : Thủ thuật căn bản

Internet Download TT #1 : Hướng dẫn Download clip mp3 từ playlist soundcloud.com với Genmp3.net

Internet Download TT #1 : Hướng dẫn Download clip mp3 từ playlist soundcloud.com với Genmp3.net

Internet Download TT #1 : Hướng dẫn Download clip mp3 từ playlist soundcloud.com với Genmp3.net

+ Biết và Lấy được link của soundcloud.com ( nó hiển thị ngay trên trình duyệt)

+ Paste vào mục url cần down của trang genmp3.net

+ Click vào download và hưởng thành quả

( trong clip AD đang download sách kinh Phật giáo về nghe )

File mp3 có dung lượng thấp nên thích hợp với việc nghe sách nói để chứa được nhiều ... chú ý có thể nó download không đủ nên check lại xem file nào chưa down thì xài lại. Trang chủ kênh http://it.mtviet.com Website chính https://www.mtviet.com


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn