Danh mục : Sổ tay tâm học

Ebook Lời Phật dạy trong kinh điển Nikaya ( epub)

Ebook Lời Phật dạy trong kinh điển Nikaya ( epub)

Ebook được MT convert từ file pdf ( 3 tập lời Phật dạy trong kinh điển Nikaya ) từ báo Giác Ngộ online. Xét thấy đây là những gì  quan trọng và cân thiết nhất cho người Phật tử , cũng như người muốn tìm hiểu về đạo Phật , lời dạy của Đức Phật

Link tải :    Download   ( để tiện cho vấn đề học tập MT sẽ cho thêm file âm thanh audio để nghe )

http://tamhoc.org/2020/09/16/tom-tat-nhung-loi-phat-day-trong-kinh-dien-nikaya/


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn