Blog

Pokemon Revolution Online : Chuỗi nhiệm vụ bắt Mew

0
(0)

PokeMon Revolution Ep 187 : Nhánh nhiệm vụ bắt Mew – P1. Gia nhập Dragon Club
Để bắt Mew bạn phải sưu tầm nhìn thấy 151 pokemon Kanto gen1 , bắt hết 147 con ( trừ bộ 3 chim thần và Mewtwo).

 • Tìm gặp 3 con chim lửa nước băng thì đơn giản rồi , vào đánh bại nó là xong ở Power Plant ( sét) , victory road( chim lửa) hòn đảo gần cinabar
 • Gia nhập câu lạc bộ Dragon ở blackthorn city ( gym thứ 8 quần đảo johto)
 • Bắt được ít nhất 240 pokemon để có vé vào hang Dragon đánh Dragonite và Lance
 • Sau khi đánh bại Lance , Celurean Cave sẽ được unlock … bạn có thể vào đánh Mewtwo và cày cấp ( pet ở đây level 6x)

PokeMon Revolution Ep 188 : Nhánh nhiệm vụ bắt Mew – P2. Beat Lance – Dragonite
Để bắt Mew bạn phải sưu tầm nhìn thấy 151 pokemon Kanto gen1 , bắt hết 147 con ( trừ bộ 3 chim thần và Mewtwo).

 • Tìm gặp 3 con chim lửa nước băng thì đơn giản rồi , vào đánh bại nó là xong ở Power Plant ( sét) , victory road( chim lửa) hòn đảo gần cinabar
 • Gia nhập câu lạc bộ Dragon ở blackthorn city ( gym thứ 8 quần đảo johto)
 • Bắt được ít nhất 240 pokemon để có vé vào hang Dragon đánh Dragonite và Lance
 • Sau khi đánh bại Lance , Celurean Cave sẽ được unlock … bạn có thể vào đánh Mewtwo và cày cấp ( pet ở đây level 6x)

Dragonite tuy 120 nhưng nó chỉ có 1 con nên không nguy hiểm , Lance mới khó nhất là với đội hình pet không chuyên của AD.. Đánh Lance thất bại

PokeMon Revolution Ep 189 : Nhánh nhiệm vụ bắt Mew – P3. Đánh bại Lance – Dragon Den B1F
Để bắt Mew bạn phải sưu tầm nhìn thấy 151 pokemon Kanto gen1 , bắt hết 147 con ( trừ bộ 3 chim thần và Mewtwo).

 • Tìm gặp 3 con chim lửa nước băng thì đơn giản rồi , vào đánh bại nó là xong ở Power Plant ( sét) , victory road( chim lửa) hòn đảo gần cinabar
 • Gia nhập câu lạc bộ Dragon ở blackthorn city ( gym thứ 8 quần đảo johto)
 • Bắt được ít nhất 240 pokemon để có vé vào hang Dragon đánh Dragonite và Lance
 • Sau khi đánh bại Lance , Celurean Cave sẽ được unlock … bạn có thể vào đánh Mewtwo và cày cấp ( pet ở đây level 6x)

Cũng phải tốn khá nhiều thời gian và vàng với thằng ku Lance này , tốn hồi sinh và máu ..

PokeMon Revolution Ep 190 : Nhánh nhiệm vụ bắt Mew – P4. Vào Celurean Cave tìm và đánh bại MewTwo
Để bắt Mew bạn phải sưu tầm nhìn thấy 151 pokemon Kanto gen1 , bắt hết 147 con ( trừ bộ 3 chim thần và Mewtwo).

 • Tìm gặp 3 con chim lửa nước băng thì đơn giản rồi , vào đánh bại nó là xong ở Power Plant ( sét) , victory road( chim lửa) hòn đảo gần cinabar
 • Gia nhập câu lạc bộ Dragon ở blackthorn city ( gym thứ 8 quần đảo johto)
 • Bắt được ít nhất 240 pokemon để có vé vào hang Dragon đánh Dragonite và Lance
 • Sau khi đánh bại Lance , Celurean Cave sẽ được unlock … bạn có thể vào đánh Mewtwo và cày cấp ( pet ở đây level 6x)

Việc đánh MewTwo là để hoành thành pokedex cho yêu cầu bắt Mew của Game ( sau đó chỉ còn mỗi nhiệm vụ cuối là cưỡi Lapras lên đảo vào bắt Mew thôi)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.