Blog

0
(0)

Đây là heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Phần mềm hỗ trợ chơi Tam Quốc Chí DzoGame MTViet Tool 2021

Tam Quốc Chí 3k DzoGame #3: Mua lính bắt đầu cày và Tool hỗ trợ MTViet TQC

https://www.youtube.com/embed/Fwz4DmNLUqM

Thử qua về Tool Auto TQC 3k DzoGame MTViet 2021 Các chức năng tạm thời :

+ Hiển thị danh sách cửa sổ Game , tên nhân vật, máu , Map ,server , tọa độ

+ Hỗ trợ Reconect khi dis mạng ( còn phải tùy chỉnh 1 chút)

+ Đánh quái theo skill đánh chay , hỗ trợ treo máy với acc có lính..

Ngoài ra có thể tùy chỉnh để Auto Boss đơn giản

Trang chủ : Mtviet.com

 

Download bản Portable chạy file exe dưới quyền ADMIn để đăng ký .dll oxc còn thiếu trên máy tính : Tool 3k Dzogame -MTViet 2021 

Ở video trên thì test qua 1 số chức năng .

Thử qua về Tool Auto TQC 3k DzoGame MTViet 2021 Các chức năng tạm thời :
+ Hiển thị danh sách cửa sổ Game , tên nhân vật, máu , Map ,server , tọa độ
+ Hỗ trợ Reconect khi dis mạng ( còn phải tùy chỉnh 1 chút)
+ Đánh quái theo skill đánh chay , hỗ trợ treo máy với acc có lính..
Ngoài ra có thể tùy chỉnh để Auto Boss đơn giản

Download bản Portable chạy file exe dưới quyền ADMIn để đăng ký .dll oxc còn thiếu trên máy tính : Tool 3k Dzogame -MTViet 2021 


Liên hệ qua facebook : http://facebook.com/DragonKnightMT2015

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.