Blog

Một số tài liệu tiếng Việt về Linux, Unix, Ubuntu, Fedora

0
(0)

 

Các tài liệu, sách hướng dẫn về Linux, Unix, FedoraUbuntu này được tìm và lượm lặt trên Internet và tập hợp lại. Nguồn chứa tài liệu ở trang gốc xin được giữ nguyên. Hy vọng bài viết mang lại chút ít dễ dàng cho các bạn mới tham gia thế giới Linux. Một số tài liệu khá cũ nhưng về cơ bản vẫn có thể áp dụng tốt cho các OS phiên bản mới hơn.
 

linux.png

 

Các tài liệu về Linux cũ hơn được lưu trữ tại www.kiemlam.org.vn (Cục kiểm lâm)

Ứng dụng máy chủ (Server)

Lập trình Shell

Phần mềm

Một số kiến thức, lệnh cơ bản dành cho Unix/Linux cũng hữu dụng dành cho các bạn nghiên cứu iOS, Mac OS X, Chrome OS, Android, Web OS và QNX, do các nền tảng này cũng được phát triển dựa trên Unix/Linux.

 

 

Sổ tay Ubuntu 6.0.6

 

 

Link down : http://images.mtviet.com/filechiase/So%20tay%20Ubuntu%206.06.1.pdf

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.