× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : AutoVL2 VNG

Video chức năng chế đồ Auto JX2 MTViet

Video chức năng chế đồ Auto JX2 MTViet

Video chức năng chế đồ Auto JX2 MTViet

 

 

Chức năng chế tạo ( 1 chức năng phụ) Chuẩn bị nguyên liệu chế Trên giao diện chế đồ trong Game chọn vào item cần chế 1 lần sau đó tắt đi cũng dc ( muốn đổi chế cái khác chỉ cần chọn cái khác) 1 . Chọn nhân vật , nhấn vào button ở Main auto ( tich vào ô chế ) Ô vuông điền text nhập 199 delay giãn cách chế ( mặc định sẽ là 5)\ Có thể kéo cửa sổ xuống và chạy đi đâu cũng dc


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn