× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Game Võ Hiệp

Truy Nã Lệnh - Võ Lâm 2 VNG

Đại lễ sắp đến, các thế lực hắc ám cũng trỗi dậy, âm mưu phá hoại niềm vui của bá tánh khắp giang hồ. Chính lúc này, Lục Phiến Môn - tổ chức tầm nã nổi danh bắt đầu công bố thông tin các mầm mống tội phạm, kêu gọi quý anh hùng khắp nơi ra tay nghĩa hiệp, cùng truy nã diệt trừ bạo tàn, bảo vệ giang sơn và nhận thưởng hàng vạn quà tặng hấp dẫn.

Truy Nã Lệnh

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đại lễ sắp đến, các thế lực hắc ám cũng trỗi dậy, âm mưu phá hoại niềm vui của bá tánh khắp giang hồ. Chính lúc này, Lục Phiến Môn - tổ chức tầm nã nổi danh bắt đầu công bố thông tin các mầm mống tội phạm, kêu gọi quý anh hùng khắp nơi ra tay nghĩa hiệp, cùng truy nã diệt trừ bạo tàn, bảo vệ giang sơn và nhận thưởng hàng vạn quà tặng hấp dẫn.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/04/2019.
 • Kết thúc23h59 ngày 11/05/2019.
 • Điều kiện: Nhân vật cấp 59 trở lên, đã học kỹ năng cấp 55.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tên NPC: Thần Bổ Lục Phiến Môn.
 • Vị trí xuất hiện:
Biện Kinh (173/168) Tuyền Châu (186/187)
Thành Đô (221/220) Dương Châu (211/194)
Tương Dương (186/188) Phượng Tường (232/194)
Đại Lý (189/177) -
 • Chức năng:
  • Tham gia hoạt động Truy Nã.
  • Đổi thưởng hoạt động Truy Nã.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Bạch Ngân Truy Sát Lệnh
 • Nguồn gốc:
  • Được hệ thống tặng 4 cái mỗi ngày qua thư.
  • Đổi tại tiệm treo thưởng hoạt động Truy Nã.
2 Bạch Ngân Truy Sát Lệnh = 1 Thiên Kiêu Lệnh
 • Chức năng: Dùng khiêu chiến các loại Boss thường.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
  • Vật phẩm: Hoàng Kim Truy Sát Lệnh
  • Nguồn gốc:
   • Được hệ thống tặng 1 cái mỗi ngày qua thư.
   • Đổi tại tiệm treo thưởng hoạt động Truy Nã.
1 Hoàng Kim Truy Sát Lệnh = 1 Thiên Kiêu Lệnh
 • Chức năng: Dùng khiêu chiến các loại Boss Anh Hùng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Túi Quà Manh Mối
 • Nguồn gốc: Đổi tại tiệm treo thưởng Truy Nã
1 Túi Quà Manh Mối = 250 vàng
 • Chức năng: Mở nhận 5 Manh Mối.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Manh Mối
 • Nguồn gốc:
  • Mở từ Túi Quà Manh Mối.
  • Tỷ lệ nhận được từ Thái Nhất Tháp, Kiếm Đãng Yến Vân, Địa Huyền Cung, Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn, Thái Hư.
  • Tỷ lệ nhận được từ Vận Tiêu, Cướp Tiêu, Đào Kho Báu trong 3 thế lực.
 • Chức năng: Tìm kiếm thông tin Boss Truy Nã

Nội dung hoạt động

 • Trong thời gian thông báo, từ 08h00 - 23h00 mỗi ngày có thể đến Thần Bổ Lục Phiến Môn tham gia hoạt động diệt Boss Truy Nã.
 • Mỗi ngày, hệ thống sẽ gửi tặng người chơi 1 Hoàng Kim Truy Sát Lệnh và 4 Bạch Ngân Truy Sát Lệnh qua thư. Vật phẩm có hạn sử dụng trong ngày.

Vo Lam II

 • Mỗi ngày người chơi sẽ có lần Truy Nã Miễn Phí.
 • Người chơi tiến hành đối thoại với NPC Thần Bổ Lục Phiến Môn và chọn dòng chọn Xem Truy Sát Lệnh để mở giao diện Truy Nã. Sau đó chọn Tìm Manh Mối.

Vo Lam II

 • Sau khi Tìm Manh Mối sẽ xuất hiện ngẫu nhiên thông tin của một trong các loại Boss Đơn Giản hoặc Boss Thường.
 • Người chơi có thể tăng số lượng tìm kiếm cũng như tỉ lệ tìm kiếm được các Boss cấp cao hơn bằng cách sử dụng vật phẩm Manh Mối.
 • Manh Mối có thể sử dụng liên tục.
 • Người chơi có thể chứa tối đa 20 thông tin Boss. Trường hợp Boss tìm kiếm đã đạt tối đa mà vẫn sử dụng vật phẩm Manh Mối, hệ thống sẽ hoàn trả vật phẩm Manh Mối có hạn sử dụng 14 ngày.
 • Thông tin Boss tìm kiếm sẽ tồn tại 60 phút trong danh sách.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Boss cấp càng cao thì phần thưởng nhận được càng lớn.
 • Sau khi tìm kiếm thành công có thể chọn nút [Truy Sát] để vào khiêu chiến Boss.
 • Tùy theo cấp độ của Boss, sẽ cần tiêu hao vật phẩm Hoàng Kim hoặc Bạch Ngân Truy Sát Lệnh để tham gia khiêu chiến và nhận thưởng.
 • Thời gian khiêu chiến Boss là 30 phút. Quá thời gian Boss sẽ tự biến mất.

Vo Lam II

Các loại Boss và điểm thưởng

 • Boss trong hoạt động Truy Nã được chia thành 04 cấp độ, ứng với mỗi cấp độ sẽ có các Boss cụ thể như sau:
Cấp độ Boss Boss

Anh Hùng

Đào hoa Đảo Chủ Hoàng Long
Tây Vực Thương lang Bá Vương
Ngọc Sơn Chi Linh Thiên Cửu
U Trạch Chi Ảnh Minh Võ
Tinh Anh Lãnh Hương Lăng (hệ Âm)
Thương Thần Doanh Thiên
Đại Vương Lục Lâm Bắc
Ngô Việt Lão Tổ
Thường Trần Lỗi
Bộ Phi Yên
Phù Thủy Băng Giá
Đông Phương Bất Bại
Đơn Giản Gia Luật Bá Nham
Trần Phi Dương
Bạch Hổ Vương
Ngục Hỏa Cuồng Nhân
Phụng Hoàng
 • Cấp Boss khác nhau sẽ yêu cầu điều kiện khiêu chiến khác nhau:
  • Boss Đơn Giản và Boss Thường: Chỉ có thể khiêu chiến cá nhân, mỗi lần khiêu chiến tiêu hao 1 Bạch Ngân Truy Sát Lệnh.
  • Boss Tinh Anh và Boss Anh Hùng: Chỉ có thể khiêu chiến theo tổ đội (không yêu cầu số lượng thành viên), mỗi lần khiêu chiến tiêu hao 1 Hoàng Kim Truy Sát Lệnh.
 • Tiêu diệt Boss sẽ nhận được Tiền Thưởng và Điểm Truy Sát tương ứng như sau:
Cấp độ Boss Tiền Thưởng Điểm Truy Sát
Đơn Giản 150 150
Thường 300 300
Tinh Anh 300 375
Anh Hùng 600 750
 • Điểm Truy Sát và Tiền Thưởng dùng để mua các vật phẩm trong Tiệm Treo Thưởng.
 • Mỗi ngày người chơi có thể tích lũy tối đa 100.000 Tiền Thưởng.

Vo Lam II

Chia sẻ Boss và nhận thưởng

 • Đối với Boss Đơn Giản và Boss Thường, khi người chơi tìm ra Boss thì Boss cũng được chia sẻ thông tin với những Hảo Hữu của mình.
 • Boss được chia sẻ có 5 lượt tham gia khiêu chiến (tính cả lượt của người tìm thấy). Tức là trong trường hợp người tìm thấy Boss không tham gia tấn công mà Boss đã được 5 Hảo Hữu tiêu diệt thì Boss cũng sẽ biến mất.
 • Người tìm thấy Boss và các hảo hữu tham gia tiêu diệt Boss cũng sẽ nhận được Tiền Thưởng và Điểm Truy Sát như bình thường.
 • Các hảo hữu để khiêu chiến Boss được chia sẻ phải tiêu hao 1 Bạch Ngân Truy Sát Lệnh.
 • Người chia sẻ Boss sẽ nhận 150 Tiền Thưởng tương ứng với số lần Boss bị tiêu diệt thành công bởi các hảo hữu.
 • Tiền Thưởng nhận được khi hảo hữu diệt Boss phải vào giao diện hoạt động và chọn nút [Nhận thưởng] để nhận.

Vo Lam II

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận 3.000 Tiền Thưởng Chia Sẻ.
 • Có thể mở rộng giới hạn nhận Tiền Thưởng Chia Sẻ bằng cách chọn nút [Tặng Cờ]trong giao diện hoạt động, mỗi ngày được mở rộng tối đa 2 lần, mỗi lần 1 Thiên Kiêu Lệnh.

Vo Lam II

 • Đối với Boss Tinh Anh và Boss Anh Hùng, khi tổ đội tham gia thì mỗi thành viên trong đội tiêu hao 1 Hoàng Kim Truy Sát Lệnh. Khi Boss được tiêu diệt tất cả thành viên tổ đội đều nhận được Tiền Thưởng và Điểm Truy Sát tương ưng.
 • Khi cá nhân tiêu diệt đủ số lượng Boss Truy Nã nhất định thì có thể nhận được phần thưởng Thành Tựu.
 

Lưu ý

 • Đối hảo hữu đang offline được chia sẻ Boss. Khi online, nếu Boss vẫn chưa bị tiêu diệt hết lượt thì sẽ thấy thông tin Boss được chia sẻ.
 • Ngoài thời gian 08h00 tới 23h00, người chơi không thể khiêu chiến Boss.
 • Sau bảo trì mỗi ngày, tất cả thông tin Boss Truy Nã sẽ được xóa bỏ.
 • Phần thưởng Thành Tựu sẽ được hệ thống trao trực tiếp vào hành trang nhân vật, nhân vật khi nhận thưởng cần để trống ít nhất 10 ô hành trang để tránh thất thoát.

Phần thưởng hoạt động

Đổi thưởng mức 1
 • Đổi thưởng chỉ tiêu hao Tiền Thưởng, không tiêu hao Điểm Truy Sát.
Vật phẩm (khóa) Giới hạn đổi Điểm Truy Sát Tiền Thưởng tốn
Phiếu Đổi Ngoại Trang 10 2.000 180
Đá Quý cấp 4 10 7.000 6.000
Chi Dương Hoàn 1.000 5.000 30
Túi Tam Dương Khai Thái 1 20.000 180.000
Kinh Mạch Đồng Nhân 10 3.000 300
Kinh Mạch Ngân Nhân 5 7.000 1.500
Sách Kỹ Năng Đồng Hành
cấp 5
5 10.000 6.000
 • Kim Xà mở từ Túi Tam Dương Khai Thái không thể giao dịch.
Đổi thưởng mức 2
 • Đổi thưởng chỉ tiêu hao Tiền Thưởng, không tiêu hao Điểm Truy Sát.
Vật phẩm (khóa) Giới hạn đổi Điểm Truy Sát Tiền Thưởng tốn
Hắc Bạch Kỳ 1 40.000 105.000
Thiên Cang Lệnh 3 60.000 36.000
Thiên Môn Kim Lệnh 3 60.000 36.000
Phiếu Đổi Ngoại Trang 30 30.000 180
Đá Quý cấp 4 20 30.000 6.000
Đá Quý cấp 5 10 30.000 24.000
Đá Quý cấp 6 5 40.000 96.000
Chi Dương Hoàn 3.000 40.000 30
Túi Tam Dương Khai Thái 1 40.000 180.000
Kinh Mạch Đồng Nhân 40 30.000 300
Kinh Mạch Ngân Nhần 20 30.000 1.500
Sách Kỹ Năng Đồng Hành
cấp 5
5 40.000 6.000
Hộp Ngoại Trang
Xảo Trang
1 40.000 60.000
 • Kim Xà mở từ Túi Tam Dương Khai Thái có thể giao dịch.
 • Hộp Ngoại Trang Xảo Trang sau khi mở sẽ nhận được bộ ngoại trang theo kiểu hình nhân vật.

Vo Lam II

Minh họa ngoại trang Xảo Trang

Đổi thưởng mức 3
 • Đổi thưởng chỉ tiêu hao Tiền Thưởng, không tiêu hao Điểm Truy Sát.
Vật phẩm Giới hạn đổi Điểm Truy Sát Tiền Thưởng tốn
Tuyết Nghê
(không khóa)
- 80.000 480.000
Hắc Bạch Kỳ - 105.000
Phiếu Đổi Ngoại Trang (khóa) 100 360
Túi Tam Dương Khai Thái
(khóa)
- 180.000
Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ
- nón, áo, hoặc quần -
(khóa)
1 105.000
Trang Sức Hào Hiệp (khóa) - 45.000
 • Kim Xà mở từ Túi Tam Dương Khai Thái có thể giao dịch.
 • Lệnh bài Hào Hiệp Vô Hạ chỉ được chọn mua 1 loại duy nhất (nón, áo hoặc quần).

Vo Lam II

Minh họa thú cưỡi Tuyết Nghê

Thưởng thành tựu
 • Mỗi cá nhân khi tiêu diệt đủ số lượng Boss Truy Nã theo mốc nhất định sẽ có thể nhận được phần thưởng Thành Tựu như sau:
Số Boss tiêu diệt Phần thưởng (khóa)
6 5 Đồng Tế Chi Nguyện
50 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
5 Ngưng Tinh Lộ
30 1 Lệnh Bài Cống Hiến
10 Đồng Tế Chi Nguyện
5 Ngưng Tinh Lộ
60 1 Lệnh Bài Cống Hiến
4 Túi Đá Quý cấp 2
5 Hoán Tiêu Lệnh
90 1 Chân Võ Hồn Thạch
2 Túi Đá Quý cấp 3
5 Hoán Tiêu Lệnh
120 1 Hộp Khỉ Trộm Chuối
2 Túi Đá Quý cấp 4
2 Chân Võ Hồn Thạch
 • Hộp Khỉ Trộm Chuối sau khi mở sẽ nhận được ngoại trang theo kiểu hình nhân vật.

Vo Lam II

Minh họa trang sức đeo hông Khỉ Trộm Chuối


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn