Danh mục : Game

Phần thưởng code Hổ uy Lệnh Võ Lâm 2

Hãy nhanh tay sở hữu code Uy Hổ Lệnh hoàn toàn miễn phí để có cơ hội đạt được cảnh giới Chuyển Sinh 10 nhanh chóng, trang bị Ẩm Huyết, Đá Quý cấp 7, Kim Xà cấp 5, trang bị Hào Hiệp Vô Hạ (Nón, Áo, Quần, Vũ Khí)... cũng như tận hưởng hàng ngàn hỗ trợ hữu ích khác giúp chặng đường chinh phục võ học thêm phần dễ dàng.

Hãy nhanh tay sở hữu code Uy Hổ Lệnh hoàn toàn miễn phí để có cơ hội đạt được cảnh giới Chuyển Sinh 10 nhanh chóng, trang bị Ẩm Huyết, Đá Quý cấp 7, Kim Xà cấp 5, trang bị Hào Hiệp Vô Hạ (Nón, Áo, Quần, Vũ Khí)... cũng như tận hưởng hàng ngàn hỗ trợ hữu ích khác giúp chặng đường chinh phục võ học thêm phần dễ dàng.

Thời gian tham gia

  • Nhận và kích hoạt code: Từ sau bảo trì ngày 07/03 - 23h59 ngày 07/04/2019.
  • Thời gian nhận thưởng60 ngày kể từ lúc kích hoạt.
  • Hạn chót nhận thưởng23h59 ngày 06/06/2019.

Lưu ý khi nhận thưởng

  • Khi nhận các phần thưởng được phép chọn lựa, nhân sĩ vui lòng chọn ngay.
  • Nếu bảng nhận thưởng bị tắt khi chưa lựa chọn thì các phần thưởng đó sẽ biến mất (kể cả tình trạng rớt mạng, mất kết nối hoặc thoát game bất ngờ...).
  • Nhân vật cần lưu ý đủ ô trống hành trang trước khi nhận thưởng.
  • Nhân vật phải Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm chân khí.

Phần thưởng điểm năng động

Điểm năng động Phần thưởng
900 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Giả
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 10.000.000 kinh nghiệm)
10.000 điểm chân khí
(chỉ những nhân vật đã đả thông kinh mạch từ trước khi nhận thưởng mốc 900 mới có thể nhận được điểm chân khí này)
5.000.000 kinh nghiệm
100 điểm danh vọng
100 điểm sư môn
1.000 điểm công trạng
1.000 Đạt Chuyển Sinh 5 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 20.000.000 kinh nghiệm)
Nón Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái)
500 Ma Tinh (khóa)
8.000.000 kinh nghiệm
160 điểm danh vọng
160 điểm sư môn
1.400 điểm công trạng
1.300 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tướng
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 30.000.000 kinh nghiệm)
Áo Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái)
20.000 điểm chân khí
12.000.000 kinh nghiệm
220 điểm danh vọng
220 điểm sư môn
1.800 điểm công trạng
1.700 Đạt Chuyển Sinh 6 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 200.000.000 kinh nghiệm)
Quần Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái)
01 Lăng Ba Vi Bộ
500 Ma Tinh (khóa)
15.000.000 kinh nghiệm
280 điểm danh vọng
280 điểm sư môn
2.200 điểm công trạng
2.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Vương
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 40.000.000 kinh nghiệm)
30.000 điểm chân khí
20.000.000 kinh nghiệm
340 điểm danh vọng
340 điểm sư môn
2.600 điểm công trạng
2.400 01 Vũ Khí Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái)
500 Ma Tinh (khóa)
25.000.000 kinh nghiệm
400 điểm danh vọng
400 điểm sư môn
3.000 điểm công trạng
2.800 01 Chiến Hài Kim Xà 4 +9 (tự chọn, khóa)
10 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 1
30.000 điểm chân khí
28.000.000 kinh nghiệm
460 điểm danh vọng
460 điểm sư môn
3.400 điểm công trạng
3.100 01 Áo Choàng Kim Xà 4 +9 (tự chọn, khóa)
20 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 1
01 Uẩn Linh cấp 4
30.000.000 kinh nghiệm
520 điểm danh vọng
520 điểm sư môn
3.800 điểm công trạng
3.500 01 Huy Chương Kim Xà 4 +9 (tự chọn, khóa)
08 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 2
32.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
4.000 1 cặp Linh Đồ Giới Chỉ (trái & phải)
100 điểm cống hiến Bang hội
34.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
5.000 01 Lệnh Bài Vô Hạ Hào Hiệp Nón (khóa)
12 Đá Quý cấp 2 ngẫu nhiên
200 điểm cống hiến Bang hội
36.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
6.000 Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận 500 triệu kinh nghiệm)
- Nhân vật Chuyển Sinh 6 cấp 92 trở lên mới được nhận -
300 điểm cống hiến Bang hội
38.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
7.000 01 Lệnh Bài Vô Hạ Hào Hiệp Y (khóa)
01 Uẩn Linh cấp 5 (khóa)
400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
40.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
8.500 01 Lệnh Bài Vô Hạ Hào Hiệp Trang (khóa)
Danh hiệu Bang hội cấp 3
42.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
9.500 01 Kim Xà cấp 5 tùy chọn
(áo choàng hoặc huy chương hoặc giày - khóa)
04 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
44.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
11.000 01 Kim Xà cấp 5 tùy chọn
(áo choàng hoặc huy chương hoặc giày - khóa)
05 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3
01 Tín Vật Bang Hội cấp 3 (khóa)
300 điểm cống hiến Bang hội
06 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
01 Trứng Linh Thú - Cao (khóa)
46.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
15.000 Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận 1 tỷ kinh nghiệm)
- Nhân vật Chuyển Sinh 7 cấp 93 trở lên mới được nhận -
07 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3
42 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa)
08 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
48.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
16.000 01 Kim Xà cấp 5 tùy chọn
(áo choàng hoặc huy chương hoặc giày - khóa)
Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tôn
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 200 triệu kinh nghiệm)
- Nhân vật cấp 90 trở lên ở tất cả các cấp Chuyển Sinh mới được nhận cảnh giới Võ Tôn -
09 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3
10 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
50.000.000 kinh nghiệm
400 điểm cống hiến Bang hội
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
17.000 01 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Vũ Khí (khóa)
- Cần tiêu hao 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn để nhận -
03 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4
20 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
60.000.000 kinh nghiệm
500 điểm cống hiến Bang hội
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
20.000 Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận 1 tỷ kinh nghiệm)
- Nhân vật Chuyển Sinh 8 cấp 94 trở lên mới được nhận -
02 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5
30 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
600 điểm cống hiến Bang hội
80.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
22.000 01 Phục Sinh Đơn 100/100 (khóa)
03 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5
150.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
24.000
 
Đạt Chuyển Sinh 10 cấp 10
(nếu đã đạt sẽ nhận 2 tỷ kinh nghiệm)
- Nhân vật Chuyển Sinh 9 cấp 95 trở lên mới được nhận -
- Cần tiêu hao 3 Phục Sinh Đơn 100/100 để nhận -
1.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
20 Hồi Tiên Đơn (khóa)
05 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5
12 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
Danh hiệu Nhiệm Vụ Đạt Nhân
(Kháng tất cả +20, duy trì 2 tháng)
600 điểm cống hiến Bang hội
200.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
25.500 02 Đá Quý cấp 6 ngẫu nhiên (khóa)
26.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Hoàng
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 200 triệu kinh nghiệm)
- Nhân vật cấp 90 trở lên ở tất cả các cấp Chuyển Sinh mới được nhận cảnh giới Võ Hoàng -
10 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5
600 điểm cống hiến Bang hội
01 Trứng Thú Cưng - Siêu (khóa)
01 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 5 ngẫu nhiên (khóa)
250.000.000 kinh nghiệm
27.000 01 Trang Bị Ẩm Huyết +0 tự chọn
(nón, áo hoặc quần - khóa)
28.000 01 Đá Quý cấp 7 ngẫu nhiên (khóa)
  • Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ khi sử dụng sẽ đổi được trang bị Hào Hiệp Vô Hạ tương ứng.

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn