× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : HTML CSS Javascript

Kí tự đặc biệt HTML đẹp, mới nhất năm 2019

Nếu mà các bạn là người, thích và chuyên khám phá những cái mới lạ và đặc biệt thì có lẻ kể cả trong khi chơi game thì các bạn cũng muốn mình là người nổi trội nhất phải không nào. Ví dụ như, khi chơi Liên Quân thì mình có thể tạo ra các cái tên với các kí tự đặc biệt Liên Quân để có những cái tên đẹp nhất.

Nếu mà các bạn là người, thích và chuyên khám phá những cái mới lạ và đặc biệt thì có lẻ kể cả trong khi chơi game thì các bạn cũng muốn mình là người nổi trội nhất phải không nào. Ví dụ như, khi chơi Liên Quân thì mình có thể tạo ra các cái tên với các kí tự đặc biệt Liên Quân để có những cái tên đẹp nhất.

Nắm được tâm lý chung, Apkhayp Blog sẽ gửi đến các bạn những kí tự đặc biệt HTML đẹp nhất để các bạn lồng ghép vào tên của mình. Với nhiều ký tự mới, các bạn có thể tha hồ mà lựa chọn theo ý của mình nhé.

Các kí tự đặc biệt bằng HTML mới nhất

Mã ký tự Ký tự Mã ký tự Ký tự Mã ký tự Ký tự
✓ ✔ ✔ ✕
✖ ✖ ✗ ✘
✙ ✚ ✛
✜ ✝ ✝ ✞
✟ ✠ ✡ ✡
✢ ✣ ✤
✥ ✦ ✧
✨ ✨ ✩ ✪
✫ ✬ ✭
✮ ✯ ✰
✱ ✲ ✳ ✳
✴ ✴ ✵ ✶
✷ ✸ ✹
✺ ✻ ✼
✽ ✾ ✿
❀ ❁ ❂
❃ ❄ ❄ ❅
❆ ❇ ❇ ❈
❉ ❊ ❋
❍ ❏ ❐
❑ ❒ ❖
❛ ❜ ❝
❞ ❡ ❢
❣ ❣ ❤ ❤ ❥
❦ ❧ ❶
❷ ❸ ❹
❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿
➀ ➁ ➂
➃ ➄ ➅
➆ ➇ ➈
➉ ➊ ➋
➌ ➍ ➎
➏ ➐ ➑
➒ ➓ ➔
➘ ➙ ➚
➛ ➜ ➝
➞ ➟ ➠
➡ ➡ ➢ ➣
➤ ➥ ➦
➧ ➨ ➩
➪ ➫ ➬
➭ ➮ ➯
➱ ➲ ➳
➴ ➵ ➶
➷ ➸ ➹
➻ ➼ ➽
➾

Với những ký tự đặc biệt bằng HTML trên, các bạn có thể tha hồ mà ghép vào tên của mình khi đặt tên nhé.


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn