× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Game

Hướng dùng sử dụng Auto Click cày Game Pocket era trên BlueStack

Hướng dùng sử dụng Auto Click cày Game Pocket era trên BlueStack

Hướng dẫn Auto click , Auto train map cày Gold Game Mon Research Pockera BlueStack

 

Giao diện Auto

  1. Kéo dấu + trên cùng để lấy cửa sổ Game
  2. Vào map để chuẩn bị lấy các vị trí

Kéo dấu + Gần chữ Run vào lấy vị trí click 1 , nhấn vào chữ click để lấy toạ độ

Kéo dấu + vào vị trí replay là ví trí click 2 , nhấn vào click để lấy toạ độ

 

Nhấn nút Run và chờ xem ( muốn nó dừng lại thì nhấn stop)

Có thể lấy nhiều vị trí tuỳ theo

Hướng dẫn Auto click , Auto train map cày Gold Game Mon Research Pockera BlueStack

 

Giao diện Auto

  1. Kéo dấu + trên cùng để lấy cửa sổ Game
  2. Vào map để chuẩn bị lấy các vị trí

Kéo dấu + Gần chữ Run vào lấy vị trí click 1 , nhấn vào chữ click để lấy toạ độ

Kéo dấu + vào vị trí replay là ví trí click 2 , nhấn vào click để lấy toạ độ

 

Nhấn nút Run và chờ xem ( muốn nó dừng lại thì nhấn stop)

Có thể lấy nhiều vị trí tuỳ theo

 

Link tải Auto click https://drive.google.com/open?id=1YimYP9s_A4egFEFPNfvXEQ4uYubnb0uS 

 


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn