Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 9 : The Royal Palace of Rabanastre - Meet Ashe

.Save lạI nếu thích sau đó cứ thẳng tiến bạn sẽ gặp công chúa Ashe đánh vớI 4 tên lính để cứu mĩ nhân nào .Nhưng hiện tạI cô ấy đang dấu thận phận sẽ lấy tên giả (!)và sẽ gia nhập vào nhóm bạn vớI tư cách ‘Khách MờI’(Guest).Tiếp tục đi đến cổng ra khỏI cống ngầm và bạn sẽ đốI đầu vớIHướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
.Save lạI nếu thích sau đó cứ thẳng tiến bạn sẽ gặp công chúa Ashe đánh vớI 4 tên lính để cứu mĩ nhân nào .Nhưng hiện tạI cô ấy đang dấu thận phận sẽ lấy tên giả (!)và sẽ gia nhập vào nhóm bạn vớI tư cách ‘Khách MờI’(Guest).Tiếp tục đi đến cổng ra khỏI cống ngầm và bạn sẽ đốI đầu vớI Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn