Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 34 : The Paramina Rift - Mt. Bur-Omisace

Ngay tạI chỗ vào bạn sẽ gặp 1 diểm save có 1 mob nhỏ bán Map và 1 tiệm bán đồ tạI tiệm này giờ có bán găng tay thief giúp bạn chôm được nhưng item xịn (thực ra chỗ này bạn đã nhận được nhiệm vụ giết chocobo đạI ca nhưng chúng ta sẽ làm nó sau ) ,mua map xong bạn hay đi thẳng vào trong qua 2 vùng và bạn đến 1 vùng lớn có 1 cổng đạI điện bên trái bạn hãy vào đó để gặp đạI pháp sư Anastasis đứng đầu và Al Cid 1 hoạt cảnh xảI ra và Larsa sẽ rờI nhóm bạn .và có 1 lờI gợI ý bạn hãy đến The Stillshrine of Miriam (mở map và bạn sẽ thấy điểm này nhấp nháy và bạn đã hình dung nó ở đâu rồI )Bây giờ quay trở lại khe núi Paramina ( vùng khe núi tuyết ) và đi xuống khu vực tận cùng phía Nam để Đền Thờ Miriam(bạn đã có mua map trước lốI vào đền có 1 khu trạI nhỏ có điểm save ).Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Ngay tạI chỗ vào bạn sẽ gặp 1 diểm save có 1 mob nhỏ bán Map và 1 tiệm bán đồ tạI tiệm này giờ có bán găng tay thief giúp bạn chôm được nhưng item xịn (thực ra chỗ này bạn đã nhận được nhiệm vụ giết chocobo đạI ca nhưng chúng ta sẽ làm nó sau ) ,mua map xong bạn hay đi thẳng vào trong qua 2 vùng và bạn đến 1 vùng lớn có 1 cổng đạI điện bên trái bạn hãy vào đó để gặp đạI pháp sư Anastasis đứng đầu và Al Cid 1 hoạt cảnh xảI ra và Larsa sẽ rờI nhóm bạn .và có 1 lờI gợI ý bạn hãy đến The Stillshrine of Miriam (mở map và bạn sẽ thấy điểm này nhấp nháy và bạn đã hình dung nó ở đâu rồI ) Bây giờ quay trở lại khe núi Paramina ( vùng khe núi tuyết ) và đi xuống khu vực tận cùng phía Nam để Đền Thờ Miriam(bạn đã có mua map trước lốI vào đền có 1 khu trạI nhỏ có điểm save ). Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn