× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 31 : Eruyt Village

TạI đây Fran nói cho mọI ngườI biết 1 chút chuyện xích mích và không muốn vào làng , cô ta sẽ đứng lạI cửa .Ngay cửa làng là 1 shop và bạn có thể mua map vùng Golmore tạI đây ,mua 1 vài item nếu bạn thấy cần .Sau đó bạn đi thẳng vào làng kiếm cô trưởng làng Yorte cô ta cho bạn biết Murin cô em gái của Fran đang bị đi giết quái vật tạI khu mỏ henne và viêc này rất nguy hiểm cho cô ta .bạn phảI ra tay tương trợ thôi .và bạn rờI khỏI làng ,khi đến cửa ra Fran sẽ cho bạn biết về khu mỏ The Henne ,nằm ở một con đương bí mật tạI thrao nguyên Ozmone bít kín bằng cỏ và bạn chỉ có thể đến đó bằng Chocobo.Để đến được khu mỏ này bạn phảI quay trở ra Thảo nguyên Ozmone ,ngay chỗ save 2 ngườI lính bị thương bạn cho họ 1 bình potion để chữa thương và lờI cảm ơn là 1 con chocobo miễn phí .bây giờ bạn cưỡI Chocobo ra khuc vực tiếp theo tạI khu vực này bạn sẽ thấy 1 con Chocobo đang đứng trong nhưng bụI cây (đây là 1 đường bí mật không hiển thị trong Map ) bạn hãy dùng Chocobo băng qua bụI cỏ và đến được 1 khu vực khá rộng ,tạI đó bạn thấy một hang động đó chính là The Henne MinesHướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
TạI đây Fran nói cho mọI ngườI biết 1 chút chuyện xích mích và không muốn vào làng , cô ta sẽ đứng lạI cửa .Ngay cửa làng là 1 shop và bạn có thể mua map vùng Golmore tạI đây ,mua 1 vài item nếu bạn thấy cần .Sau đó bạn đi thẳng vào làng kiếm cô trưởng làng Yorte cô ta cho bạn biết Murin cô em gái của Fran đang bị đi giết quái vật tạI khu mỏ henne và viêc này rất nguy hiểm cho cô ta .bạn phảI ra tay tương trợ thôi .và bạn rờI khỏI làng ,khi đến cửa ra Fran sẽ cho bạn biết về khu mỏ The Henne ,nằm ở một con đương bí mật tạI thrao nguyên Ozmone bít kín bằng cỏ và bạn chỉ có thể đến đó bằng Chocobo. Để đến được khu mỏ này bạn phảI quay trở ra Thảo nguyên Ozmone ,ngay chỗ save 2 ngườI lính bị thương bạn cho họ 1 bình potion để chữa thương và lờI cảm ơn là 1 con chocobo miễn phí .bây giờ bạn cưỡI Chocobo ra khuc vực tiếp theo tạI khu vực này bạn sẽ thấy 1 con Chocobo đang đứng trong nhưng bụI cây (đây là 1 đường bí mật không hiển thị trong Map ) bạn hãy dùng Chocobo băng qua bụI cỏ và đến được 1 khu vực khá rộng ,tạI đó bạn thấy một hang động đó chính là The Henne Mines Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn