× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 26 : The Tomb of Raithwall - Find a way

Sau khi đánh bạI trùm bạn thẳng tiến vào ngôi cổ mộ ,ngôi mộ này chia ra 2 bên trái phảI đều có 2 công tắc nằm ở trung tâm 2 khu vực bên cạnh 2 công tắc này có 2 đèn dịch chuyển đưa bạn thoát ra ngoài để save nếu thích ,sau đó bạn cứ theo đèn dịch chuyển mà vào lạI cũng rất nhanh ,Bạn lưu ý sau khi gạt 2 công tắc sẽ có 1 đám Ma Lich xuất hiện chúng có thể làm bạn bị nhiểm tình trạng oil ( tình trạng này bị Fire đánh nhân 3 lần dame ) nhớ chuẩn bị 1 ít giảI độc oil vì bạn sắc chiên 1 con Chúa Lửa đó . đồng thờI vớI ma lich xuất hiện là 2 khốI đá sẽ hạ xuống để lộ 1 con đường dẫn bạn đến khu mộ chính ,nhưng bạn đừng vộI mừng vì có tên canh mộ đấy (quay trở lạI save để chắc 100% !),tạI hành lang này có item ElixirHướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Sau khi đánh bạI trùm bạn thẳng tiến vào ngôi cổ mộ ,ngôi mộ này chia ra 2 bên trái phảI đều có 2 công tắc nằm ở trung tâm 2 khu vực bên cạnh 2 công tắc này có 2 đèn dịch chuyển đưa bạn thoát ra ngoài để save nếu thích ,sau đó bạn cứ theo đèn dịch chuyển mà vào lạI cũng rất nhanh ,Bạn lưu ý sau khi gạt 2 công tắc sẽ có 1 đám Ma Lich xuất hiện chúng có thể làm bạn bị nhiểm tình trạng oil ( tình trạng này bị Fire đánh nhân 3 lần dame ) nhớ chuẩn bị 1 ít giảI độc oil vì bạn sắc chiên 1 con Chúa Lửa đó . đồng thờI vớI ma lich xuất hiện là 2 khốI đá sẽ hạ xuống để lộ 1 con đường dẫn bạn đến khu mộ chính ,nhưng bạn đừng vộI mừng vì có tên canh mộ đấy (quay trở lạI save để chắc 100% !),tạI hành lang này có item Elixir Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn