× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 22 : The Skycity of Bhujerba - begin to Ogil Yensa

Bây giờ bạn sẽ được trả lạI thành phố bay Bhujerba ,hãy nói chuyện vớI tên lính canh lúc trươc 1 lần nữa (ngay bên cạnh Armor Shop ) ,và 1 hoạt cảnh nữa ,sau hoạt cảnh bạn sẽ ở phía tây samạc Dalmasca có 1 điểm save tạI đây ,sắm ít hành trang nếu bạn thích ,bây giờ sẽ có 2 con đường 1phía đông quay trở lạI Rabanastre hai phía tây thẳng tiến biển cát Ogil Yensa .Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Bây giờ bạn sẽ được trả lạI thành phố bay Bhujerba ,hãy nói chuyện vớI tên lính canh lúc trươc 1 lần nữa (ngay bên cạnh Armor Shop ) ,và 1 hoạt cảnh nữa ,sau hoạt cảnh bạn sẽ ở phía tây samạc Dalmasca có 1 điểm save tạI đây ,sắm ít hành trang nếu bạn thích ,bây giờ sẽ có 2 con đường 1phía đông quay trở lạI Rabanastre hai phía tây thẳng tiến biển cát Ogil Yensa . Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn