Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 19 :Dreadnought Leviathan

Một loạt các hoạt cảnh xảy ra và Vossler sẽ giảI cứa bạn và gia nhập bạn vớI tư cách Guest ,Vosler sẽ cực mạnh hắn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều (Mình đến đây vẫn lvl 10 ) bạn hãy rờI khỏI phòng này băng cánh cửa bên canh điểm lưu ,trong nhưng lốI đi có nhưng lướI laser nếu dụng vào sẽ bật chuông báo động (nhưng theo mình mặc kệ cứ đi qua nếu bạn thích ,bọn lính ra giết luyện cho khỏe . ),nào bây giờ bạn hãy đi đến khu vực trung tâm ,giảI quyết vài tên lính và vào cánh cửa bên dướI ,tạI vùng dướI này bạn đi đi đến trung tâm và gặp 1 nhóm lính ,sử chúng không quá khó khăn vì Vosler sẽ hỗ trợ bạnHướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Một loạt các hoạt cảnh xảy ra và Vossler sẽ giảI cứa bạn và gia nhập bạn vớI tư cách Guest ,Vosler sẽ cực mạnh hắn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều (Mình đến đây vẫn lvl 10 ) bạn hãy rờI khỏI phòng này băng cánh cửa bên canh điểm lưu ,trong nhưng lốI đi có nhưng lướI laser nếu dụng vào sẽ bật chuông báo động (nhưng theo mình mặc kệ cứ đi qua nếu bạn thích ,bọn lính ra giết luyện cho khỏe . ),nào bây giờ bạn hãy đi đến khu vực trung tâm ,giảI quyết vài tên lính và vào cánh cửa bên dướI ,tạI vùng dướI này bạn đi đi đến trung tâm và gặp 1 nhóm lính ,sử chúng không quá khó khăn vì Vosler sẽ hỗ trợ bạn Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn