× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 18 : Mision Skycity of Bhujerba - Basch lives

Sau 1 đoạn cắt cảnh ,bây giờ nhiệm vụ bạn là loan tin mình là Basch đã trở về , đừng tin nhưng điều đế chế này bịa đặt .Bạn hãy dùng nút vuông trước những ngườI bạn có thể hỏI chuyện được và yêu cầu hoàn tất 100% quá trình loan tin ,bạn hãy nhanh lên vì % này sẽ giảm xuống theo thờI gian.Bạn hãy cẩn thận đừng loan tin cho nhưng tên lích canh đi dò xét bạn sẽ bị trừ 1 lượng lớn % công việc đó .Bạn hãy tìm nhưng ngướI hướng dẫn đây ( ngườI tay ôm quyển sách) sẽ kiếm được nhiều %.Sau khi hoàn thành 100% loan tin 1 khúc cắt cảnh bạn bị tóm cổ dẫn vào quán Bar những ngườI dân tạI đây sẽ tra xét bạn ,Nhưng không lo nhóm Basch đã tớI giảI thích vớI họ . Đi dạo và mua sắm 1 vài thứ nếu thích .Bạn nhớ mua magic hỗ trợ như cure ,protect và luyện dùng nó lạI bảng lescenses . TạI thành phố bay bạn vào quán bar nhận được một nhiệm vụ săn mớI là con Nidhog ,khách hàng là Eicom đướng trước khu mỏ Lhusu,con này không mạnh ,nó nằm ngay giữa khu mỏ nhân lúc đi giết Rùa già bạn săn nó ,sau đó quay lạI khách hàng để nhận được tặng phẩmHướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Sau 1 đoạn cắt cảnh ,bây giờ nhiệm vụ bạn là loan tin mình là Basch đã trở về , đừng tin nhưng điều đế chế này bịa đặt .Bạn hãy dùng nút vuông trước những ngườI bạn có thể hỏI chuyện được và yêu cầu hoàn tất 100% quá trình loan tin ,bạn hãy nhanh lên vì % này sẽ giảm xuống theo thờI gian.Bạn hãy cẩn thận đừng loan tin cho nhưng tên lích canh đi dò xét bạn sẽ bị trừ 1 lượng lớn % công việc đó .Bạn hãy tìm nhưng ngướI hướng dẫn đây ( ngườI tay ôm quyển sách) sẽ kiếm được nhiều %.Sau khi hoàn thành 100% loan tin 1 khúc cắt cảnh bạn bị tóm cổ dẫn vào quán Bar những ngườI dân tạI đây sẽ tra xét bạn ,Nhưng không lo nhóm Basch đã tớI giảI thích vớI họ . Đi dạo và mua sắm 1 vài thứ nếu thích .Bạn nhớ mua magic hỗ trợ như cure ,protect và luyện dùng nó lạI bảng lescenses . TạI thành phố bay bạn vào quán bar nhận được một nhiệm vụ săn mớI là con Nidhog ,khách hàng là Eicom đướng trước khu mỏ Lhusu,con này không mạnh ,nó nằm ngay giữa khu mỏ nhân lúc đi giết Rùa già bạn săn nó ,sau đó quay lạI khách hàng để nhận được tặng phẩm Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn