Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy XII Ep 12 : the boxing ( The Nalbina Dungeons ) and the first of The Barheim Passage

Bây giờ bạn đang ở tạI ngục Nalbina(lục 1 vài item nếu thích nhưng theo mình không cần )có 1 con đường nhỏ gần chỗ save vào đó đánh 1 trận boxing thủ tục và sau đó Fran sẽ gia nhập nhóm bạnBây giờ bạn sẽ lấy lạI được đồ cũ Lưu ý đùng mở các thùng ở đây để lấy được kích mạnh sơm ,nếu bạn không quan tâm thì cứ mở lấy Elixir sau đó cứ tiến cho đến 1 cắt cảnh và bạn sẽ cứu được Cựu sĩ quan Basch.Và anh ta se gia nhập nhóm của bạn vớI tư cách khách mờI ,và bây giờ bạn đang ở tạI đường hầm Barhem.Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Bây giờ bạn đang ở tạI ngục Nalbina(lục 1 vài item nếu thích nhưng theo mình không cần )có 1 con đường nhỏ gần chỗ save vào đó đánh 1 trận boxing thủ tục và sau đó Fran sẽ gia nhập nhóm bạn Bây giờ bạn sẽ lấy lạI được đồ cũ Lưu ý đùng mở các thùng ở đây để lấy được kích mạnh sơm ,nếu bạn không quan tâm thì cứ mở lấy Elixir sau đó cứ tiến cho đến 1 cắt cảnh và bạn sẽ cứu được Cựu sĩ quan Basch.Và anh ta se gia nhập nhóm của bạn vớI tư cách khách mờI ,và bây giờ bạn đang ở tạI đường hầm Barhem. Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn