Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X ep 53 : Trận đánh với Jecht , BOSS Braska s Final Aeon HP: 60000

Sau khi tìm đủ 10 viên ngọc, bạn sẽ được đưa đến chỗ của Jecht, hãy chạy lên trên, một hoạt cảnh diễn ra…….bây giờ Tidus sẽ phải đối đầu với bố của anh ta, BOSS Braska’s Final Aeon (HP: 60000; Str: 45; Mag: 50) và 2x Yu Pagoda. Con boss này rất khỏe , có thể ngày xưa nó đã hành rất nhiều người Hướng dẫn chơi Game

 


Tags
Viết comment
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn