× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : Final Fantasy Game

Final Fantasy X ep 52 : Tiễn vong , Seymour Omnis HP: 80000

Hạ xong chúng sẽ có một đoạn phim, sau đó cả nhóm sẽ trở lại buồng lái….. Hãy chạy lên nóc tàu, Tìm và nói chuyện với Yuna, sau đó sẽ có một hoạt cảnh, rồi một đoạn phim cảnh Sin bay lên. Bây giờ Tidus và Yuna đã trở lại buồng lái, một hoạt cảnh diễn ra, rồi bạn lại chạy lên nóc tàu một lần nữa, ở đây sẽ có một đoạn phim diễn ra và bạn tiếp tục đối đầu với Sin (HP: 140000; Str: 30; Mag: 30). Sau khi hạ được nó, một đoạn phim sẽ diễn ra, và Air ship sẽ vào được bên trong của Sin. Vào trong, bạn hãy chạy theo hướng mũi tên, bạn sẽ sang một khu vức khác, khu vực này sẽ không có bản đồ sẵn mà khi bạn đi đến đâu thì bản đồ mở ra đến đó, bạn hãy đi về hướng mũi tên, nếu đi đúng đường thì bạn sẽ đến được một cái cầu thang lớn và có một điểm Save, bạn hãy Save lại rồi đi lên câu thang.Đi vào trong và bạn sẽ gặp lại tên cứng đầu Seymour, một hoạt cảnh diễn ra và bạn sẽ phải giải quyết hắn. BOSS Seymour Omnis (HP: 80000; Str: 20; Mag: 35)Hướng dẫn chơi GameTrang chủ :http://www.mtviet.com
Hạ xong chúng sẽ có một đoạn phim, sau đó cả nhóm sẽ trở lại buồng lái….. Hãy chạy lên nóc tàu, Tìm và nói chuyện với Yuna, sau đó sẽ có một hoạt cảnh, rồi một đoạn phim cảnh Sin bay lên. Bây giờ Tidus và Yuna đã trở lại buồng lái, một hoạt cảnh diễn ra, rồi bạn lại chạy lên nóc tàu một lần nữa, ở đây sẽ có một đoạn phim diễn ra và bạn tiếp tục đối đầu với Sin (HP: 140000; Str: 30; Mag: 30). Sau khi hạ được nó, một đoạn phim sẽ diễn ra, và Air ship sẽ vào được bên trong của Sin. Vào trong, bạn hãy chạy theo hướng mũi tên, bạn sẽ sang một khu vức khác, khu vực này sẽ không có bản đồ sẵn mà khi bạn đi đến đâu thì bản đồ mở ra đến đó, bạn hãy đi về hướng mũi tên, nếu đi đúng đường thì bạn sẽ đến được một cái cầu thang lớn và có một điểm Save, bạn hãy Save lại rồi đi lên câu thang. Đi vào trong và bạn sẽ gặp lại tên cứng đầu Seymour, một hoạt cảnh diễn ra và bạn sẽ phải giải quyết hắn. BOSS Seymour Omnis (HP: 80000; Str: 20; Mag: 35) Hướng dẫn chơi Game Trang chủ :http://www.mtviet.com'>

Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn